آرشیو

*


لزوم توجه به تخصص در میان شوراییان

لزوم توجه به تخصص در میان شوراییان

مازندشورا: بحث بر سر تخصص‌گرایی است؛ نه مدرک‌گرایی. ضمن اینکه باید سازوکاری مناسب برای انتخاب اعضای شورا به کار بگیریم/ در استان‌هایی مثل مازندران تجربه تحزب نداریم. پیش از اینکه به تجربه تحزب برسیم تجربه اتحادیه‌ای که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته شده خوب است. تجربه اتحادیه‌ها در قالب صنوف می‌تواند موفق باشد

33 ماه, 4 روز قبل

پارلمان شهری چالوس اسیر باندبازی و قدرت‌طلبی

پارلمان شهری چالوس اسیر باندبازی و قدرت‌طلبی

مازندشورا: چرا باید جلوس بر روی کرسی قدرت سبب شود تا افرادی که چهار سال مسؤول اجرای کارهای عمرانی و فرهنگی، شهرسازی و ...بر عهده دارند و امید مردم هستند، دچار درگیری و تنازع برای بقاع شوند و اطمینان مردم را به‌راحتی آن‌هم بر سر مسأله قدرت‌طلبی سلب کنند

38 ماه, 4 هفته, 1 روز قبل

عدم انتخاب و استیضاح شهرداران، بزرگترین دغدغه شوراها
سام‌دلیری عضو شورای اسلامی استان در گفتگو با موثق؛

عدم انتخاب و استیضاح شهرداران، بزرگترین دغدغه شوراها

اختصاصی مازندشورا: گاها مشکلاتی بین شهرداری‌ها و شوراها با کمیسیون انطباق و فرمانداری‌ها به وجود می‌آید مثلا مصوباتی که ماه‌‌های متمادی در شورا کارشناسی می‌شود در کمیسیون انطباق شاید با اختلاف نظر و بحث‌های کوچک رد می‌شود و این گاهی تمام همت و تلاش شورا را از بین می‌برد

39 ماه, 6 روز قبل

X https://sport45.site/