آرشیو

*


کلاردشت ظرفیت توریست‌پذیری دارد اما امکانات مناسب ندارد
دادجو عضو شورای اسلامی استان در گفت‌وگو با مازندشورا:

کلاردشت ظرفیت توریست‌پذیری دارد اما امکانات مناسب ندارد

اختصاصی مازندشورا: به دلیل سیلی که در سال 90 آمد دچار خسارات فراوانی شد. این سیل سبب شد که حاشیه رودخانه از بین برود. البته دولت وقت اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان مختص کلاردشت تخصیص داده بود که متاسفانه بیش از 4 یا 5 میلیارد تومان هزینه نشد

37 ماه, 1 هفته, 3 روز قبل

X https://sport45.site/