آرشیو

*


انحراف از قانون، دردسر جدید مدیریت شهری بهشهر
موثق از اقدامات غیرقانونی شهرداری بهشهر می‌گوید:

انحراف از قانون، دردسر جدید مدیریت شهری بهشهر

اختصاصی مازندشورا: شهرستان بهشهر از زمان به‌روی کار آمدن شورای پنجم دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده و در مقوله‌های مختلف، حاشیه‌ بسیار داشته است.

12 ماه, 4 روز قبل

بافت شناسی شهری‌های مازندران

بافت شناسی شهری‌های مازندران

اختصاصی مازندشورا: بافت شهرها متاثر از شرایط اجتماعی، فیزیکی و طبیعی گذشته و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاضر به همراه تصمیم‌گیری‌های مدیریتی موجود می‌باشد.

12 ماه, 4 روز قبل

شهرداری منطقه یک ساری، منطقه ای به وسعت یک شهر

شهرداری منطقه یک ساری، منطقه ای به وسعت یک شهر

اختصاصی مازندشورا: سال 89 شهرداری ساری در اقدامی با هدف تسهیل در خدمت رسانی و بالا رفتن کیفیت اجرای مصوبات شورای شهر، ساری را به سه منطقه تقسیم کرد...

28 ماه, 2 هفته قبل

ساری به آشتی خانوادگی نیاز دارد

ساری به آشتی خانوادگی نیاز دارد

مازندشورا: بیائیم نتیجه تائید یا باطل شدن انتخابات را واگذاریم و سبک دیپلماسی روز را که همان برد-برد است، در پیش بگیریم و از منافع فردی و گروهی خود گذشته و رونق و پیشرفت ساری را با رعایت کلیت منافع استان اصل بدانیم و زمینه ی یک آشتی درون خانوادگی را رقم بزنیم

29 ماه, 3 هفته, 5 روز قبل

الویت های شورای شهر و شهردار چیست؟ مردم چه مطالباتی دارند؟

الویت های شورای شهر و شهردار چیست؟ مردم چه مطالباتی دارند؟

مازندشورا: رویکرد جدید مدیریت شهری؛ مهمترین دغدغه ای است که این روزها بعد از مشخص شدن اعضای شورای پنجم شهر تهران به آن پرداخته می شود. این موضوع به هر حال شهر نیازمند نگاه نو و جدید است. نگاهی که تنها یه موضوعات زیر ساختی و عمرانی نپردازد

30 ماه, 3 روز قبل

موج نو نخبگان و نقش آنها در توسعه پایدار شهر ساری
مردم ساری خواهان موج نو هستند؛

موج نو نخبگان و نقش آنها در توسعه پایدار شهر ساری

اختصاصی مازندشورا: موج نو اصولاً پدیده ای نسلی و سِنّی محسوب می شود؛ و از منظری دیگر این موج پدیده ای ایدئولوژیک نمی باشد و به دنبال تحمیل خود بر چیزی نیست. موج نو به معنای تغییر مدیران سنّتی و جا خوش کرده در مدرسه پیرمردها است، که هنوز می‌خواهند شهر ساری را بر پایه دعواهای حیدری-نعمتی و همچنین بر اساس الگوی دو قطبی سازی و سناریوی دیو و دلبر به نفع منافع خویش اداره نمایند

30 ماه, 1 هفته, 3 روز قبل

X https://sport45.site/