آرشیو

*


ساری، شهری فاقد هویت شهرسازی
یادداشتی از منصور نیستانی؛

ساری، شهری فاقد هویت شهرسازی

اختصاصی مازندشورا: این جمعیت عظیم به زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی، اداری، مذهبی و تفریحی دهه ٤٠ یا ٥٠ در مركز شهر وابسته است و این یعنی مسافرت چند باره شهروندان حاشیه نشین به مركز شهری/شاید دیگر وقت آن رسیده باشد كه شورای شهر بعدی در اولین اقدام خود جلوی توسعه بی‌برنامه و افسار گسیخته شهر كه بر تصمیمات و سلیقه‌های مالكان زمین‌های تفكیك شده مبتنی است را بگیرد

59 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

چیستی حقوق شهروندی و الزامات تحقق آن

چیستی حقوق شهروندی و الزامات تحقق آن

مازندشورا: چیستی حقوق شهروندی و الزامات تحقق آن در صورتی تحقق پیدا می‌کند که استانداردهای اجتماعی و کدهای رفتاری و اخلاقی تعریف شوند. به عبارتی حقوق شهروندی راهی برای ارتقای هویت ملی است

60 ماه, 3 هفته, 6 روز قبل

ترافیک شهری و دیالکتیک تمدن

ترافیک شهری و دیالکتیک تمدن

مازندشورا: ترافیک را می‌توان هم محصول تمدن دانست و هم محصول بی‌تمدنی. گویی رابطه‌ای دیالکتیک برقرار شده است. از آن‌سو حاصلِ تمدن است که مواد تشکیل‌دهنده‌اش خودرو، خیابان و شهر است؛ یعنی عناصری که در نتیجه زندگی جمعی (اجتماعی شدن) و رسیدن به نظم و ساختار به وجود آمده‌اند و از آن‌سو حاصل بی‌تمدنی است که ذهنیت‌هایی بی‌ساختار و غیرعقلانی، موجب پدید آمدن آن شده‌اند

61 ماه, 4 روز قبل

جستجوی الگوی ایرانی- اسلامی در طرح مسکن مهر؟

جستجوی الگوی ایرانی- اسلامی در طرح مسکن مهر؟

مازندشورا: با توجه به این پیشینه می‌شد توقع داشت دولتی که مدعی فراروی از الگوها خارجی است، وقتی می‌خواهد یک برنامه عظیم خانه‌سازی عمومی در سراسر ایران اجرا کند، حداقل شیوه‌های شهرسازی را که سال‌ها پیش در کشورهای دیگر مشکلات آنها ظاهر شده را تکرار نکند؛ ولی متاسفانه، در اکثر نمونه‌های ساخته شده مسکن مهر، همان مشکلات ۶۰ سال پیش چنین شهرک‌سازی‌هایی آ شکارا به چشم می‌خورد

61 ماه, 1 هفته, 4 روز قبل

شهر؛ به مثابه ظرفی است پویا

شهر؛ به مثابه ظرفی است پویا

مازندشورا: در پسِ پرده جهانی شدن که امروزه از بحث‌های اساسی در حوزه‌های علمی مختلفی اعم از تک‌رشته‌ای و میان رشته‌ای محسوب می‌شود، مسئله‌ای نهفته است که ارتباط بسیار تنگاتنگی با ورود به عصر فرهنگی و همچنین مفهوم فضا دارد

61 ماه, 3 هفته, 4 روز قبل

بازآفرینی شهری؛ دستورکار شهری جدید
«کیفیت زندگی» یک دستور کار جدید شهری؛

بازآفرینی شهری؛ دستورکار شهری جدید

مازندشورا: ناکارآمدی نظام طرح‌ریزی و برنامه‌های توسعه شهری بر ضرورت توجه و تدوین یک دستورکار شهری جدید می‌افزاید. بیش از چهار دهه از برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های توسعه شهری می‌گذرد. این طرح‌ها با رویکردی اقتدارگرا، از بالا به پایین، کمی و کالبدی نتوانسته‌ا‌ند راه‌حل‌های کارآمدی را در مواجهه با مسائل و مشکلات شهر و شهروندان ارائه نمایند

61 ماه, 3 هفته, 4 روز قبل

X https://sport45.site/