آرشیو

*


ویدئو سه بعدی نیروگاه زباله سوز نوشهر
ویدیو ببینید

ویدئو سه بعدی نیروگاه زباله سوز نوشهر

اختصاصی مازندشورا: ویدویی سه بعدی از وضعیت نیروگاه زباله سوز نوشهر را ببینید.

38 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

هلی شاتی از پروژه فاز دو پارک ملل ساری
ویدیو ببینید

هلی شاتی از پروژه فاز دو پارک ملل ساری

اختصاصی مازندشورا: ویدیویی از پیشرفت ساهت فاز دو پارک ملل ساری را ببینید.

38 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

هلی شاتی از پروژه فاز دو پارک ملل ساری
ویدیو ببینید

هلی شاتی از پروژه فاز دو پارک ملل ساری

اختصاصی مازندشورا: ویدیویی از پیشرفت ساهت فاز دو پارک ملل ساری را ببینید.

38 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

سید علی برهانی شهردار رستم کلا در گفت و گویی اذعان داشت
گفت و گو (قسمت دوم)

سید علی برهانی شهردار رستم کلا در گفت و گویی اذعان داشت

اختصاصی مازندشورا: ما نیاز به طرح چند فوریتی برای ساماندهی وضعیت تفکیک زباله از سوی دولت داریم.

38 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

سید علی برهانی شهردار رستم کلا در گفت و گویی اذعان داشت
گفت و گو (قسمت اول)

سید علی برهانی شهردار رستم کلا در گفت و گویی اذعان داشت

اختصاصی مازندشورا: از 100درصد زباله ای که قرار بود کمپوست شود نیمی از آن برگشت میخورد.

38 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

محمد فقیه رییس شورای شهر جویبار
گفت و گو (قسمت اول)

محمد فقیه رییس شورای شهر جویبار

اختصاصی مازندشورا: یکی از مشکلات بزرگ جویبار معضل ترافیک است.

38 ماه, 3 هفته, 1 روز قبل

X https://sport45.site/