آرشیو / برچسب ها / آسیب اجتماعی

شپش‌ها و مسئولیت اجتماعی و شهروندی

شپش‌ها و مسئولیت اجتماعی و شهروندی

مازندشورا: مرگ ضحی در بابل و فرمان رئیس جمهور در تهران اما درس و پیام مهمی برای شهروندان دارد و آن اهتمام به مسئولیت اجتماعی است. جامعه امروز ما بخاطر آسیب ها و عارضه های اجتماعی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری به دستگیری و مراقبت اجتماعی نیاز دارد

32 ماه, 2 هفته, 6 روز قبل