آرشیو / برچسب ها / احمد امیر سلیمانی

ابقای شهردار قبلی به اتفاق نظر اکثر اعضاء صورت گرفت/شورا همسو با شهرداری در جهت رونق شهر
در گفت و گو با عضو شورای شهر آمل بیان شد:

ابقای شهردار قبلی به اتفاق نظر اکثر اعضاء صورت گرفت/شورا همسو با شهرداری در جهت رونق شهر

اختصاصی مازندشورا: مدتی قبل بود که خبر ابقای شهردار آمل رسانه‌ای شد؛ مازندشورا نیز با یکی از اعضای شورای شهر آمل مصاحبه‌ای ترتیب داده و از روند انتخاب مجدد احمد امیرسلیمانی مطلع شویم:

24 ماه, 1 هفته, 1 روز قبل