آرشیو / برچسب ها / بازديد مدیر کل راه و شهرسازی از راه های شرق مازندران

بازديد مدیر کل راه و شهرسازی از راه های شرق مازندران
به منظور رفع موانع اجرايی صورت پذيرفت:

بازديد مدیر کل راه و شهرسازی از راه های شرق مازندران

مازندشورا: مدیر کل راه وشهرسازی استان مازندران به اتفاق مدیریت ساخت و توسعه راه‌ها و به منظور رفع موانع اجرايی از برخی محورهای استان بازديد و دستوراتی را در خصوص تسريع در عمليات اجرايی آنان ابلاغ کرد.

10 ماه, 2 هفته, 1 روز قبل