آرشیو / برچسب ها / برند جهانی

ساری می‌تواند به برند جهانی تبدیل شود
همت محمدنژاد در گفت‌وگو با مازندشورا:

ساری می‌تواند به برند جهانی تبدیل شود

اختصاصی مازندشورا: با توجه به شناخت و امکانت شهر به شهردار نمره قبولی را می‌دهم. اما به شورا نمره قبولی نمی‌دهم و نسبت به آن نقدهایی دارم. شورای شهر باید ترمیم شود تا شهر ساری با شتاب رو به رشدی به سمت توسعه پیش رود

32 ماه, 1 هفته, 6 روز قبل