آرشیو / برچسب ها / تاکید مجدد بر غیر‌سیاسی بودن مدیران شهری

تاکید مجدد بر غیر‌سیاسی بودن مدیران شهری
اختصاصی مازندشورا؛

تاکید مجدد بر غیر‌سیاسی بودن مدیران شهری

اختصاصی مازندشورا: شهرها نیازمند حضور افراد غیرسیاسی، متخصص و عملگرا می باشند و در حاشیه انتخاب شهردار برای تهران نیز به شاخصه ی عملگرا بودن شهردار تأکید شده است.

8 ماه, 1 هفته, 5 روز قبل