آرشیو / برچسب ها / حوادث تروریستی تهران و مسئله ابطال انتخابات شورای شهر ساری

حوادث تروریستی تهران و مسئله شایعه ابطال انتخابات شورای شهر ساری
یادداشت مازندشورا؛

حوادث تروریستی تهران و مسئله شایعه ابطال انتخابات شورای شهر ساری

اختصاصی مازندشورا: متاسفانه برخی مسئولان شهر ساری با نگارش داستانِ شایعه ابطال انتخابات، گام در کَژراهه ای بی انتها نهاده اند. البته تنها هدفشان از پرسه زدن در این کژراهه، فقط و فقط انتقام گرفتن از مردمی است که به آنها و روششان نه گفته اند؛ و با این استراتژی مضحک می خواهند به زعم خودشان شیرینی حضور حداکثری مردم ساری در انتخابات را به کامشان تلخ کنند

24 ماه, 4 هفته, 1 روز قبل