آرشیو / برچسب ها / حياتي

پدافند غیرعامل به عنوان عاملی برای مصون سازی زیرساختهای حیاتی و کالبدی کشور در برابر تمهیدات  دشمن نام برد.
مدیر کل راه و شهرسازي استان مازندران از :

پدافند غیرعامل به عنوان عاملی برای مصون سازی زیرساختهای حیاتی و کالبدی کشور در برابر تمهیدات دشمن نام برد.

مازندشورا: مدیر كل راه و شهرسازي استان مازندران از پدافند غیرعامل بعنوان عاملی برای مصون سازی زیرساختهای حیاتی و کالبدی کشور در برابر تمهیدات� دشمن نام برد.

9 ماه, 3 روز قبل

چند خاطره و دیدگاه درباره زنده یاد علی‌اکبر معین‌فر

چند خاطره و دیدگاه درباره زنده یاد علی‌اکبر معین‌فر

مازندشورا: نقطه نظرات کارشناسان و مسئولین به مقام علمی زنده‌یاد "علی‌اکبر معین‌فر" بنیانگذار مهندسی زلزله کشور و مؤسس شبکه ملی شتابنگاری زلزله کشور.

10 ماه, 2 هفته, 1 روز قبل