آرشیو / برچسب ها / در جلسه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر ساری تصویب شد؛ نامگذاری خیابان های جدیدالتاسیس ساری به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی و خلیج فارس