آرشیو / برچسب ها / دلنوشته کوروش یوسفی در سال اول شورای شهر پنجم؛نه پای رفتن نه تاب ماندن

نه پای رفتن نه تاب ماندن
دلنوشته کوروش یوسفی در سال اول شورای شهر پنجم؛

نه پای رفتن نه تاب ماندن

اختصاصی مازندشورا: در آستانه یک سالگی شورای پنجم کوروش یوسفی عضو شورای شهر ساری یادداشت کوتاهی برای ما ارسال نمودند که عینا منتشر می‌شود.

7 ماه, 3 هفته قبل