آرشیو / برچسب ها / دکتر مجید فتاحی

نخبگان پیش‌قراولان هدایت جامعه هستند
دکتر مجید فتاحی:

نخبگان پیش‌قراولان هدایت جامعه هستند

اختصاصی مازندشورا: مجید فتاحی در گفت‌وگو با موثق، درباره نقش نخبگان در مدیریت شهری، اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند توفیقی حاصل نمی‌شود مگر در سایه‌ی علم و تحقیقات دانش‌بنیان. معلمان، مدرسان و نخبگان، مشعل داران و پیش‌قراولان هدایت جامعه هستند...

32 ماه, 2 هفته, 6 روز قبل

X https://sport45.site/