آرشیو / برچسب ها / ذینفعان؛ ادبیات انتخابات شورای شهر را احصا و مرور کنند

ذینفعان؛ ادبیات انتخابات شورای شهر را احصا و مرور کنند
منصور نیستانی:

ذینفعان؛ ادبیات انتخابات شورای شهر را احصا و مرور کنند

اختصاصی مازندشورا: مطمئنا از هزاران ساعت سخنرانی و هزاران صفحه نوشته صدها پیشنهاد کاربردی و مناسب و صدها انتقاد قابل اعتنا بیرون می‌آید که ذینفع ترین نهادها (شهرداری و شورای شهر) باید به مستند سازی و بهره برداری از این مشورت های رایگان اما ذی قیمت اهتمام بورزند

32 ماه, 6 روز قبل

X https://sport45.site/