آرشیو / برچسب ها / رئیس سازمان نظام مهندسی استان مازندران؛تخلف درصد کمی از اعضای نظام مهندسی را به پای همه ننویسید

تخلف درصد کمی از اعضای نظام مهندسی را به پای همه ننویسید
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مازندران؛

تخلف درصد کمی از اعضای نظام مهندسی را به پای همه ننویسید

اختصاصی مازندشورا: سیف‌الله علی‌نیا، رئیس نظام مهندسی ساختمان حول موضوعات مختلف و نیز برنامه‌های این سازمان در گفت‌و‌گویی با مازندشورا اظهاراتی داشته که به شرح زیر می‌باشد.

11 ماه, 3 هفته, 6 روز قبل