آرشیو / برچسب ها / رابطه مستقیم پاکدستی اعضای شورا با اعتماد مردم و افزایش درآمد شهرداری

رابطه مستقیم پاکدستی اعضای شورا با اعتماد مردم و افزایش درآمد شهرداری + تصاویر
کوروش یوسفی پس از نام نویسی در گفت وگو با مازندشورا طرح کرد؛

رابطه مستقیم پاکدستی اعضای شورا با اعتماد مردم و افزایش درآمد شهرداری + تصاویر

اختصاصی مازندشورا: یوسفی، با بیان اینکه امروزه حلقه مفقوده حوزه کاری مدیریت شهری اعتماد سازی نزد مردم است، گفت: اگر در سایه اعتماد به مردم به آن ها خدمات دهیم بدون شک در آینده نزدیک می توانیم افزایش بودجه شهرداری را شاهد باشیم. چرا که رابطه معناداری بین درآمد شهرداری و اعتماد شهروندان وجود دارد

33 ماه, 4 روز قبل

X https://sport45.site/