آرشیو / برچسب ها / زباله در جنگل

بحران زباله در جنگل‌های مازندران

بحران زباله در جنگل‌های مازندران

مازندشورا: در کنار تولید گازهای خطرناک و قابل اشتعال ناشی از تجمع زباله‌ها، خطر بزرگ شیرابه‌های حاصل از آن تهدید جدی زیست محیطی است که مسئولان شهری تدبیری برای کنترل و هدایت مناسب آن در نظر نگرفته‌اند. این شیرابه‌ها به راحتی به آب‌های سطحی و زیرزمینی راه یافته و سلامت ساکنان پایین دست را تهدید می‌کند

33 ماه, 3 هفته, 4 روز قبل

X https://sport45.site/