آرشیو / برچسب ها / ساری پیشتاز ساماندهی و نوسازی میادین میوه و تره‌بار

ساری پیشتاز ساماندهی و نوسازی میادین میوه و تره‌بار
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار ساری در گفت‌وگو با مازندشورا عنوان کرد

ساری پیشتاز ساماندهی و نوسازی میادین میوه و تره‌بار

اختصاصی مازندشورا: طی دو جلسه با افرادی که در میدان بار ساری کار می‌کردند به این نتیجه رسیدیم تا میدان میوه و تر‌ه‌بار ساری را به خارج از شهر انتقال دهیم؛ که این امر در تمامی شهرها رعایت می‌شود و هم به چهره شهر کمک می‌کند و نیز باعث کاهش بار ترافیکی می‌شود.

12 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل