آرشیو / برچسب ها / سازمان مردم نهاد

اهداف سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها مشخص است
زهرا مسلمی اعلام داشت؛

اهداف سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها مشخص است

اختصاصی مازندشورا: هدف غالب و کلی این سازمان کمک به رفع محرومیت در سطح کشور، محرومیت زدائی، از افراد نیازمند می باشد.

19 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

فرهنگی جاودانه
یادداشتی از احسان قاسمی:

فرهنگی جاودانه

اختصاصی مازندشورا: آسیب های اجتماعی را در نظر بگیریم که از نبود پدر، همسر، فرزند در خانواده برای اعضای خانواده پیش می آید و شاید مشکلات اقتصادی که باعث شود فرزندی نبود پدر را با ترک تحصیل جهت امرار معاش جبران نماید

32 ماه, 3 هفته, 6 روز قبل

شپش‌ها و مسئولیت اجتماعی و شهروندی

شپش‌ها و مسئولیت اجتماعی و شهروندی

مازندشورا: مرگ ضحی در بابل و فرمان رئیس جمهور در تهران اما درس و پیام مهمی برای شهروندان دارد و آن اهتمام به مسئولیت اجتماعی است. جامعه امروز ما بخاطر آسیب ها و عارضه های اجتماعی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری به دستگیری و مراقبت اجتماعی نیاز دارد

35 ماه, 2 هفته قبل

X https://sport45.site/