آرشیو / برچسب ها / ساز و کار اصلاح طلبان

شورا جای افراد سیاسی و متخصص است/ تشریح ساز و کار اصلاح‌طلبان آمل در انتخابات 96
دبیر و سخنگوی شورای اصلاح‌طلبان آمل در گفتگو با مازندشورا؛

شورا جای افراد سیاسی و متخصص است/ تشریح ساز و کار اصلاح‌طلبان آمل در انتخابات 96

اختصاصی مازندشورا: رئیس شورای اصلاح‌طلبان آمل، تصریح کرد: تاثیر آرای قومی-قبیله‌ای نهایتا 3 تا 5 هزار است و نامزدها برای رای‌آوری و ورود به شورا نیاز به آرای دیگر اقشار و گروه‌های شهر دارند که آن‌ها نیز غالبا ویژگی‌های تجربه‌ی سیاسی، تخصص و ... را لحاظ خواهند کرد

40 ماه, 4 روز قبل

X https://sport45.site/