آرشیو / برچسب ها / سرانجام پس از پیگیری های گروه عمارت در آمل؛جوابیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت محل دپوی زباله

جوابیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت محل دپوی زباله
سرانجام پس از پیگیری های گروه عمارت در آمل؛

جوابیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت محل دپوی زباله

اختصاصی مازندشورا: جوابیه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص شکایت خانم دکتر نرگس مهدیی به نمایندگی از گروه عمارت در مورد وضعیت محل دپوی زباله شهرستان آمل

22 ماه, 5 روز قبل

X https://sport45.site/