آرشیو / برچسب ها / سید مرتضی رضویان

اعتماد مردم نباید خدشه دار شود
ببينيد| مصاحبه با مهندس سید مرتضی رضویان

اعتماد مردم نباید خدشه دار شود

اختصاصی مازندشورا: فیلم مصاحبه اختصاصی با مهندس سید مرتضی رضویان، سرپرست اسبق شهرداری ساری

30 ماه, 3 روز قبل

X https://sport45.site/