آرشیو / برچسب ها / صاحب شریفی نماینده مازندران درشورای عالی استان ها

 عدم نقدینگی موجب توقف تعریض جاده سواده كوه/ نحوه عملكرد پیمانكاران و مشاورین قابل دفاع نیست
نماینده مازندران درشورای عالی استانها مطرح کرد؛

عدم نقدینگی موجب توقف تعریض جاده سواده كوه/ نحوه عملكرد پیمانكاران و مشاورین قابل دفاع نیست

مازندشورا: صاحب شریفی گفت: به علت عدم نقدینگی، تعریض جاده سواد کوه با گذشت 16 سال هنوز به اتمام نرسیده است

22 ماه, 2 هفته, 5 روز قبل

X https://sport45.site/