آرشیو / برچسب ها / عدم انجام مطالعات ریز پهنه بندی و پهنه بندی از مهمترین عوامل افزایش آسیبهای حوادث غیرمترقبه است

عابدینی: در صدد برگزاری همایشی در راستای کاهش آسیب پذیری احتمالی در صورت بروز حوادث هستیم
رئیس دفتر نظام مهندسی شهرستان بابلسر مطرح کرد؛

عابدینی: در صدد برگزاری همایشی در راستای کاهش آسیب پذیری احتمالی در صورت بروز حوادث هستیم

اختصاصی مازندشورا: عدم انجام مطالعات ریز پهنه بندی و پهنه بندی از مهمترین عوامل افزایش آسیبهای حوادث غیرمترقبه است. در این دوره واحد کنترل و نظارت را بسیار فعالتر از همیشه داریم. کلیه همکاران خود را دعوت به آرامش و رعایت اخلاق حرفه ای میکنم و از هیچ کمکی برای همبستگی بین همکارانم دریغ نمیکنم.

19 ماه, 4 روز قبل