آرشیو / برچسب ها / علی صابری

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی قائمشهر

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی قائمشهر

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر قائمشهر را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر محمودآباد

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر محمودآباد

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر نور را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر آمل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر آمل

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر آمل را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر نور

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر نور

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر نور را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر نکا

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر نکا

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر نکا را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر بهشهر

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر بهشهر

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر بهشهر را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر شیرود

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر شیرود

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در مازندران در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر شیرود ( که 5نفره هست) را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر نشتارود

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر نشتارود

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر نشتارود را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر  تنکابن

لیست مورد حمایت اصولگرایان (جبهه پیروان خط امام و رهبری) در انتخابات شورای اسلامی شهر تنکابن

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران و دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در مازندران در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در شهر تنکابن ( که 7 نفره هست) را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

لیست مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات شورای اسلامی شهر ساری

لیست مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات شورای اسلامی شهر ساری

اختصاصی مازندشورا: علی صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران در گفت و گوی اختصاصی با مازندشورا لیست مورد حمایت جبهه پیروان خط و امام و رهبری در مرکز استان را اعلام کرد

26 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

اگر عبوری لیست نمی‌داد، دامادی نماینده نمی‌شد/ شورا خود معضل است چگونه می‌تواند معضلات شهر را حل کند؟
صابری رئیس شورای اصولگرایان استان مازندران در گفت‌وگو با موثق؛

اگر عبوری لیست نمی‌داد، دامادی نماینده نمی‌شد/ شورا خود معضل است چگونه می‌تواند معضلات شهر را حل کند؟

اختصاصی مازندشورا: حقوق‌های چهار، پنج میلیونی مدیران به 40- 50 میلیون افزایش یافته است. استانداران رقم درشتی می‌گیرند. اما حقوق کارگران تنها 12 درصد افزایش داشته استشورا یعنی فرمانده شهر. شورای فعلی به‌جای آن‌که فرمانده باشد، شورای شهرداری است و این اشکال است

28 ماه, 2 هفته قبل

مستند فجر ۳۸ + فیلم
به مناسبت روز 22 بهمن 95

مستند فجر ۳۸ + فیلم

اختصاصی مازندشورا: واحد سمعی و بصری گروه رسانه ای موثق به مناسیت حضور مردم در راه پیمایی 22 بهمن اقدام به تهیه مستندی نموده است که از نطرتان می گذرد.

29 ماه, 2 هفته, 5 روز قبل

برگزاری جلسه شورای هماهنگی اصولگرایان مازندران/ مطالعه و شناسایی نامزدهای احتمالی شهرهای مختلف استان (تصاویر)
دبیر شورای مرکزی جبهه اصولگرایی مازندران در گفت‌وگو با مازندشورا مطرح کرد:

برگزاری جلسه شورای هماهنگی اصولگرایان مازندران/ مطالعه و شناسایی نامزدهای احتمالی شهرهای مختلف استان (تصاویر)

اختصاصی مازندشورا: جلسه شورای هماهنگی اصولگرایان مازندران با موضوع بررسی اقدامات و راهکارهای حضور در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 96 با حضور تشکل‌ها و احزاب انقلابی مازندران برگزار شد

30 ماه, 1 هفته, 3 روز قبل