آرشیو / برچسب ها / لیلا حاجیان

کاندیداها نخوانند...
لیلا حاجیان:

کاندیداها نخوانند...

اختصاصی مازندشورا: در این بازار سیاسی جامعه ی ما بعضا اتفاقاتی می افتد که آنها سودش برای سودجویان رغم می خورد. همان هایی که تمام استعدادشان در ساختن حیله و مکر و عوام فریبی است، و هر جا که لازم باشد دوخطی آیه تلاوت می کنند و شعر حافظ می خوانند تا خود را اهل دین و فرهنگ و اخلاق بنمایانند..

32 ماه, 1 هفته, 6 روز قبل

انتخابات ضد دموکراسی

انتخابات ضد دموکراسی

اختصاصی مازندشورا: زمانی که وضعیت انسان مورد بررسی قرار می‌گیرد، رقت انگیزترین و محنت بارترین لحظات زمانی است که بشر در حال بردگی باشد. اسلام در چنین زمانی منادی آزادی شد تا انسان به ریسمان کشیده شده در زندان جهل را برهاند و او را به کمال انسانیش برساند

33 ماه, 4 روز قبل

نان و نمک انتخابات

نان و نمک انتخابات

اختصاصی مازندشورا: مهندسی انتخابات آغاز شد! کوچه‌ها، خیابان‌ها، هیات‌ها، اجتماعات فرهنگی، ورزشی همه را صدا کردند. البته رد زیر پوست شهر باسوادها، بی‌سوادها را مدیریت می‌کنند و آن‌ها را به سمتی می‌برند که می‌خواهند بشود. برای التزام سلامت سیاسی هر جامعه وجود دو حزب مختلف‌المرام یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است

34 ماه, 2 هفته, 2 روز قبل

X https://sport45.site/