آرشیو / برچسب ها / مبلمان شهری در مازندران

اوضاع نا‌ به سامان مبلمان شهری در مازندران
مازندشورا بررسی می‌کند:

اوضاع نا‌ به سامان مبلمان شهری در مازندران

اختصاصی مازندشورا: مبلمان شهری، متناسب با فرهنگ و عقاید آن شهر باید طراحی شود به‌ گونه‌ای که معرف هویت آن جامعه باشد.

17 ماه, 2 هفته, 1 روز قبل