آرشیو / برچسب ها / محمدعلی رحیمی

کاندیدای مورد حمایت لیست امید شهر بهشهر
رئیس کارگروه برنامه ریزی شورای سیاست گذاری مازندران اعلام کرد:

کاندیدای مورد حمایت لیست امید شهر بهشهر

اختصاصی مازندشورا: محمدعلی رحیمی دارابی کاندیدای مورد حمایت لیست امید شهر بهشهر را در گفتگو با مازندشورا اعلام نموده است

24 ماه, 2 هفته, 1 روز قبل

کاندیدای مورد حمایت لیست امید شهر ساری
رئیس کارگروه برنامه ریزی شورای سیاست گذاری مازندران اعلام کرد:

کاندیدای مورد حمایت لیست امید شهر ساری

اختصاصی مازندشورا: محمدعلی رحیمی دارابی کاندیدای مورد حمایت لیست امید شهر ساری را در گفتگو با مازندشورا اعلام نموده است

24 ماه, 2 هفته, 1 روز قبل

جویبار از ابتدایی‌ترین امکانات محروم است
رحیمی رئیس شورای شهر جویبار در گفتگوی اختصاصی:

جویبار از ابتدایی‌ترین امکانات محروم است

اختصاصی مازندشورا: سال گذشته برای جلوگیری ازاعتراضات مردمی برخی از جاده‌ها را روکش زدند که این موضوع باعث افزایش سرعت وسائل نقلیه و تصادفات بیشتر گردیده است/ در جویبار مشکلات فراوانی داریم ابتدایی‌ترین امکانات برای زندگی آب و راه هست که ما هیچکدام را نداریم

34 ماه, 2 روز قبل