آرشیو / برچسب ها / محمدپورعمران

شبکه بانکی باید در خدمت رشد اقتصادی باشد
رئیس سازمان صنعت مازندران:

شبکه بانکی باید در خدمت رشد اقتصادی باشد

مازندشورا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: سیاست‌گذار مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور هستیم و اگر خواهان این هستیم رشد اقتصادی و اشتغال را بهبود ببخشیم باید به شبکه بانکی توجه داشته باشیم و شبکه بانکی باید در خدمت رشد اقتصادی باشد.

11 ماه, 3 هفته, 6 روز قبل

عدم اهلیت سرمایه‌گذاران سبب آسیب به بخش تولید می‌شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

عدم اهلیت سرمایه‌گذاران سبب آسیب به بخش تولید می‌شود

مازندشورا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی باید مشروط و محدود باشد، گفت: برخی‌ها با حمایت وارد صنعت شدند اما اهلیت لازم را نداشتند و سبب آسیب به تولید و صنعت مملکت شدند.

12 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

شَوَدهای بی‌فایده آقای استاندار پس از 3 سال/شناسنامه‌دار کردن برنج همچنان در موقعیت پاسکاری
فارس گزارش می‌دهد

شَوَدهای بی‌فایده آقای استاندار پس از 3 سال/شناسنامه‌دار کردن برنج همچنان در موقعیت پاسکاری

مازندشورا: استاندار مازندران 3 سال پیش در کارگروه سلامت استان از شناسنامه‎دار شدن کارگاه‌های تولیدی برنج در مازندران خبر داد اما پس از 3 سال دوباره همان موضوع را در همان جلسه تکرار کرد.

17 ماه, 1 هفته, 1 روز قبل

۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در مازندران اجرایی می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در مازندران اجرایی می شود

مازندشورا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری با اشتغال بالغ برهزار و ۷۲۰ نفر همزمان با سفر رئیس جمهور بهره برداری و کلنگ زنی می شود.

23 ماه, 3 هفته, 3 روز قبل

رفع مشکل تغییر کاربری زمین شرکت مازیار صنعت بابل
رئیس سازمان صنعت مازندران خواستار شد

رفع مشکل تغییر کاربری زمین شرکت مازیار صنعت بابل

مازندشورا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خواستار رفع مشکل زمین در تغییر کاربری به صنعت برای شرکت مازیار صنعت بابل شد.

29 ماه, 1 هفته, 5 روز قبل

2 قاره جدید بازار هدف حوزه صادرات مازندران
رئیس سازمان صنعت مازندران مطرح کرد

2 قاره جدید بازار هدف حوزه صادرات مازندران

مازندشورا: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در حوزه صادرات 2 قاره جدید بازار هدف مازندران قرار گرفته است.

29 ماه, 1 هفته, 5 روز قبل