آرشیو / برچسب ها / مردم ساری فعل خواستن را صرف کردند

مردم ساری فعل خواستن را صرف کردند
مدینه در گفت و گو با مازندشورا؛

مردم ساری فعل خواستن را صرف کردند

اختصاصی مازندشورا: مدینه ادامه داد: اگر امروز این جمعیت 80 هزار نفری رو می بینید که با کوچکترین اطلاع رسانی جمع شدند نشان دهنده این هست که مردم رویکرد خوبی نسبت به مسئولینشان در مدیریت شهری دارند و قدردان آن هستند

29 ماه, 2 هفته, 5 روز قبل