آرشیو / برچسب ها / نشست هماهنگی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در آمل

نشست هماهنگی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

نشست هماهنگی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در آمل

مارندشورا: جلسه هماهنگی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در اتاق جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل برگزار شد.

11 ماه, 6 روز قبل