آرشیو / برچسب ها / کاندیدای بانو

آیا بانوان ساروی در انتخابات به کاندیداهای خانم رای میدهند؟!
گزارش میدانی مازندشورا، ببینید؛

آیا بانوان ساروی در انتخابات به کاندیداهای خانم رای میدهند؟!

اختصاصی مازندشورا: گزارش میدانی مازندشورا در مورد رای بانوان ساروی در انتخابات به کاندیداهای خانم

28 ماه, 4 هفته قبل