آرشیو / برچسب ها / کاندیدای بانو

آیا بانوان ساروی در انتخابات به کاندیداهای خانم رای میدهند؟!
گزارش میدانی مازندشورا، ببینید؛

آیا بانوان ساروی در انتخابات به کاندیداهای خانم رای میدهند؟!

اختصاصی مازندشورا: گزارش میدانی مازندشورا در مورد رای بانوان ساروی در انتخابات به کاندیداهای خانم

32 ماه, 2 هفته, 6 روز قبل

X https://sport45.site/