آرشیو / برچسب ها / ۶۰ درصد از مطالبات گندم کاران استان مازندران پرداخت شد

۶۰ درصد از مطالبات گندم کاران استان مازندران پرداخت شد
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲:

۶۰ درصد از مطالبات گندم کاران استان مازندران پرداخت شد

مازندشورا: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ از پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات گندم کاران استان مازندران خبر داد.

17 ماه, 4 هفته, 1 روز قبل

X https://sport45.site/