مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 1184 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 اردیبهشت 1393 -ساعت : 09:03

چاپ به اشتراگ گذاشتن
لزوم آموزش پدافند غیرعامل به مدیران شهری و فرهنگ سازی در میان شهروندان

در گفتگو با کارشناس پدافند غیرعامل مطرح گردید:

لزوم آموزش پدافند غیرعامل به مدیران شهری و فرهنگ سازی در میان شهروندان

اختصاصي مازند شورا: مهمترين وظيفه مديريت شهري براي تقويت و بهبود اجتماع شهري كارآمد و مؤثر «شهروندسازي» است.

اختصاصي مازند شورا: پيرامون پدافند غير عامل با شعبان علي قـادی دبير پدافند غیرعامل دبیرخانة دائمی کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل استان به گفتگو نشستيم ايشان پدافند غير عامل بیان داشت: آشنایی تمام افراد با اصول پدافند غیرعامل یکی از ضروریات جامعه است و می بایست شهرداران سراسر استان در تعریف پروژه ها دقت کافی و لازم را در این خصوص انجام دهند و تلاش شود تا پروژه ها با در نظر گرفتن مسائل پدافند غیرعامل ساخته شود تا کمترین تخریب را مواقع بلایا داشته باشد.

اگر شهر همچون سازماني در نظر گرفته شود لازم است كه در رأس آن عنصري براي برنامه‌ ريزي آينده و اداره امور جاري قرار گيرد. اين عنصر را مي‌توان «مديريت شهر» ناميد.

شعبان علي قـادی اظهار داشت: مديريت شهري براي شهر،  برنامه‌ ريزيهايي انجام دهد و فعاليت‌هاي شهري را سازمان دهد و همچنين اصول و مقررات پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه را در برنامه‌هاي شهري در نظر داشته باشد.

از اموري كه مديريت شهري مي‌بايست به آن توجه داشته باشد انگيزش لازم و آگاهي‌هاي شهروندان را درخصوص رعايت اصول و مقررات پدافند غيرعامل ايجاد كند.

وي افزود: مهمترين وظيفه مديريت شهري براي تقويت و بهبود اجتماع شهري كارآمد و مؤثر «شهروندسازي» است. شهروندسازي يعني فراهم كردن امكانات، تسهيلات و ساز و كارهاي لازم پدافند غيرعامل و مديريت بحران و جلوگيري از آسيب‌هاي حوادث غيرمترقبه براي شهروندان است و حتي آموزش همگاني شهروندان بنحوي مناسب كه وظايف وتكاليف شهروندي خودرادرقبال مديريت بحران وجامعه‌اي كه درآن زندگي مي‌كنندانجام دهند.

دبير پدافند غیرعامل استان اظهار داشت: در فرهنگ‌سازي ارائه خدمات با كيفيت به شهروندان توسط مديريت شهري در زمان بحران و توجه به انتظارات و نيازمندي‌هاي شهروندان بشرح ذيل ضروري مي‌نمايد:

1-اطلاع‌ رساني سريع، دقيق و در دسترس و رايگان به شهروندان در خصوص بحران به وجود آمده.

2- سرعت: شهروندان در زمان بحران خواهان تسريع در كار مورد نظر خود هستند.

3-صحت: شهروندان انتظار دارند درستي نتايج كارها و اقدامات انجام شده را بدانند.

  4-رفتار مناسب: شهروندان آسيب ديده و بحران ‌زده خواهان دريافت خدمات با رفتاري مشفقانه و مؤدبانه مي‌باشند.

5- قانونمندي: شهروندان خواهان تدوين ضوابط و رفع هرگونه تبعيض و نابرابري مي‌باشند

6-سادگي و سهولت:شهروندان آسيب ديده انتظاردارنداداره اموروانجام خواسته‌هايشان بسادگي برطرف گردد.

   7-انعطاف‌پذيري: مديران شهر در خصوص درخواست شهروندان آسيب ديده نرمش خاصي در اجراي قوانين و مقررات داشته باشند.

در اين جا ارتباط بين پدافند غيرعامل با ابعاد فرهنگي مي‌بايست مشخص و تدوين گردد.

به اعتقاد اينجانب براي اينكه بتوانيم فرهنگ پدافند غيرعامل را نهادينه نماييم لازم است:
سه مرحله ذيل را مدنظر داشته باشيم:
1- برنامه‌ريزي و سازماندهي امكانات
2- ايجاد رابطه بين مردم و متوليان پدافند غيرعامل
3- سپردن امور به مردم

اهميت اطلاع ‌رساني و چگونگي فراگير كردن خواسته‌هاي فرهنگي پدافند غيرعامل نيز يك اصل مهم در موفقيت برنامه‌هاي توسعه فرهنگ پدافند غيرعامل مي‌باشد.



لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : لزوم آموزش، پدافند غ - -

نظر شما در مورد : لزوم آموزش پدافند غیرعامل به مدیران شهری و فرهنگ سازی در میان شهروندان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها