مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 12657 -تاریخ انتشار : شنبه 18 دی 1395 -ساعت : 12:50

چاپ به اشتراگ گذاشتن

دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی زنجان

مازندشورا: نمایندگان منتخب استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی دیدارو گفت‌وگو کردند.

مازندشورا:به گزارش «صما» به نقل از روابط سازمان نظام مهندسی ساختمان استانزنجان، نمایندگان منتخب استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور درسازمان نظاممهندسی ساختمان استان زنجان با اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسیدیداروگفت‌وگو کردند.

دراین دیدار علی وقفچی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورایاسلامی گفت: باید درکنار افزایش توان نظارتی دولت، برنامه‌های اجراییو مسئولیت نهادها حتی در بخش فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود.

وقفچی با تاکید بر بهره مندی از تجربه دیگر کشورها در استفاده از توانبخش خصوصی، غفلت از این موضوع و حرکت مجدد در مسیر طی شده را موجب تحمیل هزینه هایسنگین مالی و زمانی دانست وتصریح کرد: متاسفانه در شهر سازی در‎آمد زاییبر مبانی و روح فرهنگی معماری و شهرسازی ترجیح داده شده است و فرهنگ فدایدرآمدزایی شده است و این در حالی است که استفاده از المان‎هایفرهنگی و هویت بخشی به معماری راهی برای انتقال فرهنگ ما محسوب می‎شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: درآمدزایی ازاساسی ترین نیازهای شهرسازی است و از طریق عوارض و مسائل دیگر، نمی‌توان شهر رااداره کرد.

درادامه این دیدار حسن مجتبی زاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختماناستان زنجان ضمن ارایه گزارشی از عملکرداین سازمان گفت: اکنون ۵۵۴۳ نفر عضو سازماننظام مهندسی ساختمان استان زنجان هستند که ۲۷۱۲ نفراز آنها دارای پروانه اشتغال بهکار درحرفه مهندسی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به رکود موجوددرساخت وساز کشور و استان گفت: برابر آمار مهندسین دارای پروانه در استانحدود ۲۰میلیون متر مربع ظرفیت اشتغال به کار موجود دارند در حالیکه عملا با توجهبه تعداد کار و متراژ موجود در استان بسیار کمتر وپائین‌تر از ظرفیت کار انجام می‌دهندو بعضا تعدادی هیچ فعالیت و کاری به دلیل شرایط موجود انجام نمی‌دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد: اعضای اینسازمان با دل وجان برای آبادانی استان گام برمی‌دارند وحتی برای ساختمان‌های مذهبیو مساجد وخیریه هم به طوررایگان خدمات ارایه می‌دهند و با تمام اینتفاسیرنباید مهندسان مورد بی‌مهری قرارگیرند و زحمات وخدمات آنها نادیدهگرفته شود. با وجود اینکه تعرفه‌های خدمات مهندسی کاملا بر مبنای قانوناعمال می‌شود و امسال نیز که مزین به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل استسازمان علیرغم عدم افزایش تعرفه گام مهمی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی استان برداشتهو حتی سازمان نظام مهندسی زنجان برای کمک به ساخت و ساز تخفیفات گسترده‌ای را درتعرفه‌ها اعمال کرده است.

مجتبی زاده اظهارکرد: اگر وضعیت ساخت وسازوکیفیت آنها در استان را باسال‌های گذشته مقایسه کنیم زحمات اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان کاملامشهود ومشخص است.

وی افزود: البته درهر فعالیتی افرادی هستند که غیرمتعهدانه فعالیتکرده وبه وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی خود عمل نمی‌کنند وجامعه مهندسین نیزازاین قاعدهمستثنی نیست اما درمجموع ما اعضای توانمند وبسیارمسئولیت پذیری داریم که زحماتآنان قابل ستایش است.

مجتبی زاده بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدام به ایجاددبیرخانه مشترک با سازمان‌های کشاورزی، منابع طبیعی ومعدن وساختمان کرده که اینمسئله می‌تواند پتانسیل بسیارخوبی برای توسعه همه جانبه استان زنجان باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان پیشنهاد کرد که دفتریدرساختمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان به منظور ارتباط گسترده وتخصصی‌تر بانمایندگان منتخب استان درمجلس شورای اسلامی دایرشود تا اعضای سازمان بتوانند ایده‌هایکاربردی خودرا با نمایندگان درمیان گذاشته وهمگام و همسو با ایشان درجهت رشدوشکوفایی استان قدم بردارند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : استان - زنجان - مهندسی - ساختمان - فرهنگ - اعضای - شورای - اسلامی - نمایندگان - موجود - مجتبی - دیدار - پروانه - اشتغال - مهندسین - خدمات - دارای - مقاومتی - اقتصاد - زحمات - اقدام - ظرفیت - استفاده - نماینده - وقفچی - منتخب - رئیسه - افزایش - فرهنگی - شهرسازی - معماری - خصوصی - ارایه -

نظر شما در مورد : دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی زنجان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها