اگر بزرگان ساری به راستی بخواهند...

تاریخ انتشار : شنبه 18 دی 1395 - ساعت : 16:08

کد مطلب: 12700 چاپ به اشتراگ گذاشتن

اگر بزرگان ساری به راستی بخواهند...

اختصاصی مازندشورا: نه حاج مجید هماره فرماندار می ماند نه مهدی عبوری هماره شهردار و نیز نه یوسف نژاد و دامادی همیشه نماینده ی این شهر خواهند ماند اما تاریخ ساری در این برهه از زمان به نظر هیجانی و ملتهب ترین روزها را در اتحاد مدیریت شهری می گذراند. به نحوی که پیدا نیست اینک آرامش پس از طوفان است یا آرامش قبل از طغیان بعدی!

اختصاصی مازندشورا: این روزهای تلخ ،این واگویه های ناخش و ناهمساز ،این مرزبندی های احساسی و بی فرجام ، این یارگیری های نارس و شکننده از کی و چگونه شهر را فرا گرفت؟

پرده های احترام و عزت بزرگان این شهر با آن همه پشتوانه ی خدماتی شان که از آغاز توسعه ی این شهر تا بدین روز در کارنامه دارند از کی و تحت چه مشورت های ناپخته ای و از حنجره ی چه کسانی اولین بار و در ادامه ،مکرر دریده شد؟

ساری را چه شده که کارشناسان سیاسی اش توصیه ها و ریش سفیدی مقام ارشد مذهبی استان برای همگرایی و همسویی مدیران شهر را به تبعیت از رسم کشوری که صد سال است در آن هر روز گلوله و موشک و بمب حواله ی هم می کنند ( لویی جرگه ) می دانند و لابد به این تشابه سازی که عنوانش برخی رسانه های هوشیار و ناهوشیارمان را نیز بخود جلب کرد فخر می فروشند؟

 تاریخ و فرهنگ و ادب و قدمت این شهر - همیشه پایتخت تبرستان کهن - را چه شده که حالا باید نظاره گر واژه هایی  انتخاباتی باشد که پیدا نیست براستی برخاسته از دغدغه ای شرافتمندانه و صائب و پایدار است یا یک مخدر که بنا نیست درمان حقیقی درد باشد و یا هوشمندی سیاسی برای گذاشتن تخم مرغ ها در تمام سبدهای سیاسی و حمایتی موجود.واژه هایی مانند - یاران سعید-!

مگر این شهر چند حاج مجید حسین زادگان دارد که همگان-حتی منتقدانش- به هوش و تعهد و تجربه و  دانش و آزادی خواهی اش در سپهر سیاست و حقوق شهروندی اعتراف دارند؟! همو که از دیرباز معتمد این شهر است و حامیانش در تشکل های سیاسی ،دانشگاهی و نیز روستاییان اکناف و اطراف ساری بی شمارند.

و نیز شاید مهدی عبوری را پیش از شهردار شدن کسی در محیط های علمی ،سیاسی ،دانشگاهی و اجتماعی کسی نمی شناخت و نیز مهارت های ذاتی اش در پیگیری عمران شهر در پرده ای پنهان مانده بود ولی با در نظر گرفتن وجدان- که تنها محکمه ی بی قاضی دوران است- و نیز فارغ از برخی موضعگیری های احساسی و تند و تیز او در سخنرانی هایش- که محصول فقدان مشاورانی خبره در تنظیم سخنرانی های او بوده است- از خود بپرسیم تا به امروز چند نفر مانند عبوری داشتیم که سطح عمران و آبادانی شهر را به شکل چند صد درصدی افزایش داده باشد یا بدهد؟!

مگر ساری چند یوسف نژاد داشت و دارد که فارغ از انتقاداتی سلیقه ای ، شخصی یا درست - که حامیان و رای دهندگان به او دارند ،تا امروز از چنین امتیازاتی همچون حضور در هیات رییسه یا بین المجالس داشته باشد و یا حرف شنوی عمومی کشوری از وی تا این اندازه مطلوب و امیدوار کننده باشد؟

نمونه ی محمد دامادی های جوان که با صدایی رسا و به وقتش  - غران -در مجلس و نیز نزد وزیران و مقامات ارشد کشوری بدون تعارف از حقوق یک شهر و توابعش دفاع می کنند و حق را حتی شده به زور مطالبه می کنند را مگر تا به امروز چند بار داشته و دیده ایم؟

و بالاخره مگر چند استان در کشور داریم که مقام ارشد مذهبی اش همچون آیت الله طبرسی که خود شهروند ساری است  تا این اندازه صبور و آینده نگر و حامی اعتدال و آشتی برای همگان خاصه برای زادگاه خود باشد و با زبانی صریح هشدار دهد که ازدورتر ها تا امروز تفکری عجیب و قوم گرایانه در صدد بوده و هست که مرکزیت را از این شهر همیشه پایتخت حذف کنند و کدام عاقلی است که نداند که آن تفکر خاص این روزها دارد بیشترین سهم و نفع و انتفاع را از این اختلافات خرد که حتما قابل رفع است ، می برد.

ما جز این قلم ها که در دست داریم و زبانی که گاه در محفلی به حرکت در می آوریم قدرت دیگری نداریم تا بتوانیم بانی و عامل اتحادی مثال زدنی در آسمان و زمین و حتی زیر زمین ! مدیریت ارشد شهرمان باشیم . لذا توپ در زمین این هاست که نامشان را خواندیم.

کافی است این بزرگان به راستی و از صمیم قلب بخواهند که اختلافات را بویژه در آستانه ی انتخابات مهم شورای شهر برطرف کنند.خواه بنشینند و دور از اصحاب رسانه هزار فریاد بر سر هم بزنند  و صریح ترین انتقادات را به هم داشته باشند و خواه در محضر پیر معنوی شهر آیت الله طبرسی گرد آیند تا وجود ایشان ضامنی برای رفع مناسب و غیر جنجالی کدورت ها که حتما هم رفع شدنی است باشد .

مهم خواستن آنهاست و لاغیر و مردم شریف می دانند که اگر این اختلافات در آینده سیر صعودی بگیرد خطر هایی غیر پیش بینی شده بویژه حین و پس از تبلیغات های انتخاباتی کاندیداهای شورای شهر ،ساری را تهدید خواهد کرد.

نه حاج مجید هماره فرماندار می ماند نه مهدی عبوری هماره شهردار و نیز نه یوسف نژاد و دامادی همیشه نماینده ی این شهر خواهند ماند اما تاریخ ساری در این برهه از زمان به نظر هیجانی و ملتهب ترین روزها را در اتحاد مدیریت شهری می گذراند .به نحوی که پیدا نیست اینک آرامش پس از طوفان است یا آرامش قبل از طغیان بعدی!

مردم این برهه از تاریخ را بی شک به یاد خواهند داشت و انتظارشان به طور حتم آشتی بزرگان است.بزرگان را بزرگی باید و بزرگی در بخشودن است و بخشودن همواره حاوی خیر و رحمت و برکت است.خیر و برکت این شهر افزون باد.


افشین رشیدی
نویسنده و کارگردان
و فعال رسانه

نویسنده :

برچسب ها :

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : اگر بزرگان ساری به راستی بخواهند...

*

*


X https://sport45.site/