مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 1297 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 04 اردیبهشت 1393 -ساعت : 09:24

چاپ به اشتراگ گذاشتن
تاثیر پذیری استاندار از نمایندگان مجلس تا به کی و تا به کجا؟

تاثیر پذیری استاندار از نمایندگان مجلس تا به کی و تا به کجا؟

مازند شورا: اشغال برخی از پست های حسّاس، توسّط ایادی دولت قبل، که هم اکنون از مدیریّت های پائین دستی، به یُمن فشار و سهم خواهی مخالفان سینه چاک دولت، و قبول فشارها توسّط نماینده ی عالی دولت، به مدیریّت ادارات کلّ در استان نائل آمده اند؛ زنگ خطری برای پیش بُرد اهداف عالی دولت، به حساب می آید.

وقتی که مدیر پر تلاش و پایبند به اصول، از ریاست بهزیستی استان مازندران،که تنها چند ماه به بازنشسته گی اش باقی مانده بود؛ را بر کنار کردند و به جایش نیروی وفا دار به دولت قبل را گمارده اند و نیروهای صاحب نام و توان مند آن اداره را که در ستاد دکتر روحانی حضور داشتند؛ را به هیچ انگاشتند؛ گمانه زنی ها در خصوص تأثیر پذیری استاندار از نمایندگان مجلس و فشارهای مخالفین زیاد شده است و فعّالان ستاد تدبیر را بر آن داشت که مسأله را از راه های سیاسی پی بگیرند. خارج از تکاپوی چهره های نام آشنای تدبیر مازندران، برای متوقّف ساختن روند جاری در مدیریّت اجرایی استان،باید گفت که استاندار امانت دار دولت خدمت گزاری است که با صدها مشکل بازمانده از قبل و ساخته شده، دست و پنجه نرم می کند.

هیچ اندیشه ی مخالفی، از نگاه عقل و وجدان، قادر به تأمین منویّات و برنامه های دولت تدبیر نیست. اشغال برخی از پست های حسّاس، توسّط ایادی دولت قبل، که هم اکنون از مدیریّت های پائین دستی، به یُمن فشار و سهم خواهی مخالفان سینه چاک دولت، و قبول فشارها توسّط نماینده ی عالی دولت، به مدیریّت ادارات کلّ در استان نائل آمده اند؛ زنگ خطری برای پیش بُرد اهداف عالی دولت، به حساب می آید.

اگرچه انتخاب فرمانداران، روند قابل قبولی را به همراه داشت؛ لکن تصدّی مناصب ادارات کلّی که از حسّاسیّت فراوانی بر خوردارند؛ آن هم توسّط مخالفان فکری جریان تدبیر، دل سردی زیادی را برای "یاران دکتر روحانی" فراهم آورده است آن گونه که، شنیده ها حاکی است؛ در جریان نشست اخیر استاندار محترم و معاونین ایشان، در جمع ستادی های تدبیر و امید در چالوس،نمود زیادی داشت و هر کدام از کسانی که صحبت می کردند؛ به همین نکته اشاره و اعتراض داشتند....

البتّه فشار نمایندگان و مخالفان را باید دید و سیاسیّون تدبیر و اصلاحات، باید در مجلس آینده این مشکل را از سر راه دولت بردارند و این مهم، ممکن نخواهد بود؛ مگر به ورود یک پارچه و متّحد و یک صدا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، امّا وظیفه ی استاندار حکم می کند که، با ضرس قاطع، در مقابل سهم خواهی ها و لابی مخالفان با تدبیر عمل کند.

روند جاری، هیچ شباهتی به انتظارات صحیح و مطابق با قاعده ی بازی سیاسی نیست. این همه مماشات با هتّاکان هاشمی و منتقدین عصبی مزاج دولت، آن هم در کانون مدیّریت اجرایی، کار نادرست و آسیب داری است. آسیبی که می تواند ادامه ی کار برای مدیران عالی دولت در استان را با چالش رو به رو سازد و دل سردی نیروهای میدانی دولت تدبیر، موجب دشواری های آتی در انتخابات پیش رو فراهم کند. برخی از مدیران مانند ستادی ها و اعضاء دفتر نمایندگان عمل می کنند و به هر تلفن و نامه و سفارش آنان عمل می کنند و در واقع،با بیان لزوم همراهی و تعامل با نمایندگان، برایشان خواسته یا نا خواسته کار انتخاباتی می کنند. استفاده از ظرفیّت ها و پتانسیل دولت، برای دست یابی مخالفان به این استعدادها، در رسیدن به اهداف جناحی خود، ظلم آشکاری است که پیش گیری و متوقّف ساختن آن وظیفه ی استاندار محترم و همه ی سیاسیّون در جبهه ی تدبیر و امید است. معنا ندارد مدیری که خود را وام دار و مدیون جریان مخالف دولت می دانست؛ امروز با پوست انداختن و رنگ عوض کردن، هم چنان بر مسند کار بماند و به ستادی ها دکتر روحانی طعنه و نیش خند بزند!!. امیدواریم که مدیر عالی دولت در استان بدون مماشات به وظیفه ی ذاتی خود عمل کند و فعّالان سیاسی نیز متّحدانه در کمک به استاندار در مقابله با این زیاده خواهی ها منسجم باشند./بشیرلینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ربیع فلاح - مازندران - نمایندگان مجلس - -

نظر شما در مورد : تاثیر پذیری استاندار از نمایندگان مجلس تا به کی و تا به کجا؟

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها