انتشار فهرست ۴۵۰ شرکت ساختمانی مجاز به ساخت و ساز در پایتخت/ ممنوعیت ساخت و ساز توسط سازنده‌های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع با صلاحیت

تاریخ انتشار : شنبه 07 اسفند 1395 - ساعت : 12:05

کد مطلب: 14159 چاپ به اشتراگ گذاشتن

از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران صورت گرفت:

انتشار فهرست ۴۵۰ شرکت ساختمانی مجاز به ساخت و ساز در پایتخت/ ممنوعیت ساخت و ساز توسط سازنده‌های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع با صلاحیت

مازندشورا: سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف اعمال ممنوعیت بساز و بفروشیف فهرست اولیه سازنده های مجاز به فعالیت در تهران را منتشر کرد. گفته می شود بر اساس مقررات، ساخت و ساز توسط سازنده های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع ذیربط ممنونع است.

مازندشورا:دنیای‌اقتصاد نوشت: بازوی نظارتی حوزه ساخت‌وساز در تهران، همزمان باابلاغ حکم «پایان ساخت غیرحرفه‌ای مسکن» ‌د‌رپایتخت، «فهرست جایگزین بسازو‌بفروش‌ها» را نیز ارائه کرد. سازمان نظام مهندسیساختمان تهران در حالی نیمه دوم بهمن ماه با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظرماموریت داد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف» ساخت‌وسازهاییکه در آنها از «سازنده‌ ذی‌صلاح» استفاده نمی‌شود، طرح «ممنوعیتبسازوبفروشی» را برای اولین‌بار در پایتخت عملیاتی کنند که به تازگی این سازمانفهرستی از سازندگان دارای صلاحیت و مجریان ذی‌صلاح ساختمانی را منتشر کرده است. دراین فهرست، نام و مشخصات ۴۵۰ سازنده مجاز و مجری ذی‌صلاح حقیقی و‌حقوقی (شرکت‌هایساختمانی) مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران معرفی شده است که متقاضیان ساختمسکن می‌توانند برای اجرای پروژه‌های ساختمانی به این سازندگان مراجعه کنند.

در شرایطی که هم‌اکنون عمده ساخت‌وسازهای شهر تهران و سایر کلان‌شهرهاتوسط بسازوبفروش‌های فاقد صلاحیت انجام می‌شود، ارائه این لیست با هدف حذفسازندگان غیرمجاز و جایگزینی آنها با سازندگان دارای صلاحیت حرفه‌ای صورت گرفتهاست.هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از متقاضیان ساخت مسکن مالکانی هستند که خواهانتخریب و نوسازی املاک کلنگی خود هستند و کوچکترین اطلاعی از نحوه دسترسی بهسازندگان دارای صلاحیت برای نوسازی اصولی و مطابق با استانداردها و ضوابط قانونیساخت‌وساز ندارند.

سازمان‌نظام مهندسی با انتشار این فهرست در سایت این سازمان، هم اکنوندسترسی به مشخصات ۴۵۰ سازنده حقیقی و حقوقی مورد تایید این سازمان را برایمتقاضیان ساخت‌و‌سازهای مسکونی و سایر کاربری‌ها در پایتخت امکان‌پذیر کرده است.این فهرست که در قالب ۵ لیست متفاوت از مجریان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ایساخت‌و‌ساز از وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی، ارائه شده است با نام‌های«دفاتر سازنده»، «دفاتر سازنده پیمان مدیریت»، «شرکت‌های انبوه‌ساز»، «شرکت‌های سازندهپیمان مدیریت» و «شرکت‌های سازنده مسکن و ساختمان» در سایت سازمان نظام مهندسیساختمان تهران در دسترس عموم قرار دارد. فهرست جدید، دومین اقدام عملیاتی سازماننظام مهندسی ساختمان استان تهران به دنبال صدور ابلاغیه منع بسازوبفروشی در پایتختمحسوب می‌شود که مسیر دسترسی مالکان املاک کلنگی به سازندگان با صلاحیت را تسهیلمی‌کند.

این‌درحالی است که مطابق آمارهای موجود، هم اکنون حدود ۲۰‌هزار مجریذی‌صلاح ساختمانی فعالیت می‌کنند. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران،به دنبال الزامی شدن استفاده از مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی از طریقممنوعیت ارائه خدمات مهندسی به بساز‌وبفروش‌ها، فهرست سازندگان با صلاحیت در دوره‌هایزمانی مشخص، به‌روز خواهد شد تا متقاضیان ساخت مسکن از این پس به آرشیو کاملی ازاین سازندگان دسترسی داشته باشند. فعلا و در گام اول اعلام فهرست سازنده‌های مجاز،مشخصات ۴۵۰ سازنده حقیقی و حقوقی اعلام شده است. این درحالی است که به گفته حسنقربانخانی، فرآیند انتخاب مجریان ذی‌صلاح برای ساخت‌وسازهای جدید پایتخت از سویمالکان، کاملا «اختیاری» است و کلیه متقاضیان ساخت می‌توانند از هریک از اشخاصحقیقی و حقوقی معرفی شده در این لیست یا هر مجری ذی‌صلاح دیگری که پروانه اشتغالبه کار حرفه‌ای از وزارت راه ‌وشهرسازی داشته باشد، در ساخت‌وسازهای خود استفادهکنند.

۴ ابزارتصفیه بازار از سازنده‌های غیرمجاز

ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص «تصفیه ساخت‌وسازهایپایتخت از سازندگان غیرمتخصص»، حاوی ۴ ماموریت عمده به مهندسان ناظر برای قطعخدمات مهندسی به پروژه‌هایی است که در آنها از مجری ذی‌صلاح مستقر در کارگاهساختمانی استفاده نشده است.

«عدم صدوربرگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت و برخوردار ازپروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه وشهرسازی» اولین تاکید سازمان نظاممهندسی به مهندسان ناظر در راستای «اجرای حکم اخراج بسازوبفروش‌ها از پروسه ساخت‌وسازهایپایتخت» است. از سوی دیگر، مهندسان ناظر ماموریت دارند پیگیری‌های لازم را برای«توقف پروژه‌هایی که بدون به کارگیری مجری ذی‌صلاح در دست ساخت قرار دارد» انجامدهند و در عین حال نسبت به معرفی این پروژه‌ها و کارفرمایان آنان به اداره کار ازبابت «به کارگیری کارگران فاقد صلاحیت» اقدام کنند. ماموریتسوم مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه کنترل دقیق فرآیند «حضور تمام وقت و منظم»مجری ذی‌صلاح در کارگاه ساختمانی است. به موجب قانون، مجری ذی‌صلاح نوعی شغل تماموقت و نیازمند حضور مستمر سازنده با صلاحیت در کارگاه ساختمانی و نظارت بر کلیهعملیات ساخت در تمام طول مدت ساخت‌وساز است. این در حالی است که سازمان نظاممهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه اخیر خود «نظارت بر حضور مامور کنترل ایمنی درساخت‌وسازهای مربوط به پروژه‌های خاص» از سوی مهندس‌ناظر را موردتاکید قرار دادهاست. در این ابلاغیه همچنین به مهندسان‌ناظر اطمینان داده شده است سازمان نظام‌مهندسیبه هیچ شکایتی از سوی بسازو‌بفروش‌های متخلف درباره برخورد مهندسان ناظر با کارگاه‌هایساختمانی فاقد مجری ذی‌صلاح برای اجرای ماموریت‌های محول‌شده به ناظران، رسیدگینخواهد کرد.

اولین گام تا ساخت‌وسازحرفه‌ای

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به قرار گرفتن فهرست اولیهاسامی و سایر مشخصات مجریان ذی‌صلاح ساختمانی در سایت این سازمان، گفت: عملیاتیشدن قانون حذف بسازوبفروش‌ها از چرخه ساخت‌وسازهای پایتخت به واسطه ممنوعیت ارائهخدمات مهندسی به ساخت‌وسازهایی که در آنها مجری ذی‌صلاح مستقر نباشد، مقدمه لازمبرای اجرای سایر مفاد مهم و ضروری قانون نظام‌مهندسی ساختمان همچون صدور «شناسنامهفنی‌و‌ملکی» و «بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان» است. حسنقربانخانی ادامه داد: به‌رغم سابقه ۲۱ ساله قانون الزام ساخت‌و‌سازها به استفادهاز مجریان ذی‌صلاح ساختمانی، تاکنون این تکلیف مهم قانونی به واسطه کم‌کاری برخیدستگاه‌ها ونهادهای مسوول به اجرا درنیامده است؛ این درحالی است که به‌تازگی تصمیمگرفته‌ایم برای اجرای قانون منتظر عملکرد سایر دستگاه‌ها نباشیم و با مسدود‌کردنمسیر ارائه خدمات مهندسی به پروژه‌های فاقد مجری ذی‌صلاح، اجرای قانون را به‌صورتمستقیم آغاز کنیم.

وی توضیح داد: بر‌این‌اساس مقرر شد با انتشار فهرست مجریان ذی‌صلاحساختمانی و همچنین قطع ارائه خدمات مهندسی به ساخت‌وسازهای فاقد مجری ذی‌صلاحبراساس مسوولیت‌های اجرایی خود وارد عمل شده و با تمام قدرت، خود برای اجرای قانونتلاش کنیم. قربانخانی تصریح کرد: به‌نظرمی‌رسد در فضای فعلی جامعه پس از بروز حادثه پلاسکو و به‌صدا درآمدن زنگ خطر برایعمده ساختمان‌های قدیمی و جدید شهر تهران، موضوع مقاوم‌سازی و ساخت‌و‌ساز مطابق بااستانداردهای قانونی به مطالبه عمومی تبدیل شده است و بنابراین شرایط از هر لحاظبرای اجرای قانون مهیا است. وی ادامه داد: در‌حال‌حاضر نوعی «آگاهی عمومی» درارتباط با «مخاطرات پنهان ساختمانی» ایجاد شده است و بنابراین مقاومت در برابراجرای قانون در این مقطع زمانی نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته و دشوارتر شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران همچنین درخصوص تعرفه‌ها و دستمزدهایمصوب مجریان ذی‌صلاح ساختمانی گفت: هما‌ن‌گونه که انتخاب مجریان ذی‌صلاح برایمالکان و متقاضیان ساخت‌وساز اختیاری است، تعیین تعرفه‌های مربوط به حق‌الزحمه اینسازندگان هم توافقی است. وی توضیح داد: هرچند در قانون نظام مهندسی، پیشنهاد شدهاست حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح برمبنای حداکثر ۱۰ درصد از هزینه کل ساخت‌وساز در هرپروژه تعیین و پرداخت شود اما تعیین تعرفه‌ها و حق‌الزحمه‌های مربوط به این موضوعبراساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهد بود، به این معنا که این مجوز به مالکانوسازندگان ذی‌صلاح داده شده است که بر مبنای شرایط روز بازار مسکن، درصدی از هزینهساخت را به‌عنوان حق‌الزحمه سازنده تعیین کنند و بنابراین این موضوع کاملا توافقیاست و در واقع سازوکار بازار این رقم را مشخص خواهد کرد. البته سقف توافق، باید ۱۰درصد باشد.

وی خاطرنشان کرد: مسدود شدن فعالیت بسازوبفروش‌ها در بازار ساخت‌وسازاولین اقدام عملیاتی برای تحقق اهداف بالاتر حوزه ساخت مسکن همچون صدور شناسنامهفنی و ملکی و بیمه تضمین ساختمان و در نتیجه تحقق کیفی‌سازی همه ساخت‌وسازهای جدیداست و به‌طور قطع جامعه مهندسی در نهایت مسوولیتی جز تحقق این اهداف ندارد.

مکاتبه با شهردار تهران برای مجری ذی‌صلاح

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، همچنین از مکاتبه با شهردار تهرانبرای همکاری مشترک در اجرای قانون مجری ذی‌صلاح ساختمانی خبر داد و گفـت: ۶ تدبیرعمده برای بهتر اجرا شدن روند حضور مستمر مجریان ذی‌صلاح ساختمانی به‌عنوان ضمانتاجرای قانون پیش‌بینی شده است. قربانخانیتوضیح داد: در واقع به دنبال ابلاغیه منع بسازو بفروشی در پایتخت، مسوولان سازماننظام مهندسی مکلف به اجرای ۶ ماموریت عمده شده‌اند. وی ادامهداد: کنترل عملکرد مهندسان ناظر در رعایت مقررات ملی ساختمان، کنترل دقیق عملکردسازندگان ذی‌صلاح در تمام پروژه‌های ساختمانی، تشکیل جلسات منظم با ناظران وسازندگان ذی‌صلاح و توجیه موارد قانونی و وظایف محوله، افزایش بازرسی‌ها ازساختمان‌های بااهمیت و نیز ساختمان‌هایی که کارفرمایان تعهد به معرفی مجری دادهبودند در جهت رعایت موارد قانونی برخی از این ماموریت‌ها محسوب می‌شود.

این‌درحالی است که به گفته قربانخانی، ارتباط مستمر با ناظران وسازندگان از طریق تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه، تشکیل کانال تخصصی هریک از آنان وبه‌طور کلی ارتباط منظم و مستمر با فعالان حوزه ساخت‌و‌ساز و گزارش موارد به‌طورمستمر به‌صورت هفته‌ای به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از دیگر اقداماتی استکه برای ضمانت اجرای قانون از سوی مهندسان ناظر درنظر گرفته شده است. رئیس سازماننظام مهندسی ساختمان تهران اعلام کرد: بدیهی است در صورت تخلف هریک از مهندسانناظر در ارائه خدمات مهندسی به ساخت‌و‌سازهای فاقد مجری ذی‌صلاح مطابق با قانون نظاممهندسی و آیین‌نامه انضباطی سازمان برخورد می‌شود. وی گفت: تعلیق از ارائه خدماتمهندسی به ساخت‌وسازها و در مرحله بعد ابطال عضویت مهندسان ناظر در سازمان نظاممهندسی ساختمان و ممنوعیت دائمی آنان از ارائه خدمات مهندسی، مجازات مهندسان ناظریخواهد بود که در اجرای قانون اهمال کنند.


منبع : صما

برچسب ها : #ذی‌صلاح #مهندسی #نظام مهندسی #تهران #ساختمانی #قانون #ساختمان #اجرای #صلاحیت #مجریان #فهرست #مهندسان #سازنده #ارائه #سازندگان #ابلاغیه #پایتخت #ساخت‌وسازهای #پروژه‌های #معرفی #متقاضیان #خدمات #بازار #همچنین #حقوقی #مطابق #نظاممهندسی #کنترل #مستمر #حقیقی #ساخت‌وساز #تعیین #دارای #مشخصات #قانونی #دنبال #موارد #حق‌الزحمه #ماموریت #بنابراین #مربوط #سازماننظام #بسازوبفروش‌ها #ناظران #شرایط #اعلام #عملیاتی #استفاده #سازنده‌های #وزارت #ممنوعیت #دسترسی #اقدام #شرکت‌های #انتشار #جامعه #ساخت‌و‌ساز #موضوع #عملکرد #تضمین #همچون #ادامه #تایید #توضیح #عمومی #قربانخانی #مهندسیساختمان #رعایت #تشکیل #وسازندگان #ارتباط #شهردار #مکاتبه #واسطه #به‌عنوان #اهداف #تعرفه‌ها #هم‌اکنون #اختیاری #کاملا #درخصوص #ساخت‌وسازهایپایتخت #ساخت‌و‌سازهای #فرآیند #حسنقربانخانی #فعالیت #این‌درحالی #مدیریت #دفاتر #درحالی #پروژه‌هایی #مستقر #نظارت #حرفه‌ای #غیرمجاز #استان #برخورد #نوسازی #کارگاه #کلنگی #اولین #کارگیری #کارفرمایان #املاک #می‌توانند

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : انتشار فهرست ۴۵۰ شرکت ساختمانی مجاز به ساخت و ساز در پایتخت/ ممنوعیت ساخت و ساز توسط سازنده‌های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع با صلاحیت

*

*


X https://sport45.site/