شورا در تصویب بودجه ماموریت های جدید تعریف کند

تاریخ انتشار : یکشنبه 29 اسفند 1395 - ساعت : 12:02

کد مطلب: 17829 چاپ به اشتراگ گذاشتن

مهندس میثم سبک ملک:

شورا در تصویب بودجه ماموریت های جدید تعریف کند

اختصاصی مازندشورا: امروزه سطح انتظارات از شهرداری نسبت به سال های گذشته کامالا متفاوت بوده و انتظارت مدیران شهری در حل مشکلات اساسی پیش گام بوده و دولت مرکزی تنها در ایجاد امنیت ملی و مسائل سیاست های خارجی و مسایل کلان نقش افرینی کند

اختصاصی مازندشورا: در تصویب بودجه چند صدمیلیارد تومانی شهرداری ساری از سوی شورای محترم، توجه به این نکته ضروری می نمود که شورای محترم تا چه میزان بر ضرورت پیوست اشتغال زایی ردیف های بودجه پروژه های مختلف توجه داشته است؟

اگرچه مدیریت شهری متولی مستقیم در ایجاد اشتغال نمی باشد اما با توجه به نگاه کلی حاکمیت به جایگاه شورا و توجه به تقویت مدیریت محلی و واگذاری برخی از مسئولیت های دولت به نهادهای عمومی و اجتماعی در راستای کوچک سازی دولت و تقویت مدیریت محلی این انتظار می رود مدیران محترم در راستای برنامه ششم توسعه و لایحه جامع مدیریت شهری، در تصویب بودجه شهرداری افق های فرادست تری را دیده و برای خود ماموریت های جدیدی تعریف کند. امروزه سطح انتظارات از شهرداری نسبت به سال های گذشته کامالا متفاوت بوده و انتظارت مدیران شهری در حل مشکلات اساسی پیش گام بوده و دولت مرکزی تنها در ایجاد امنیت ملی و مسائل سیاست های خارجی و مسایل کلان نقش افرینی کند.

یکی از مهمترین ماموریت های جدید مدیریت شهری باید توجه به اشتغال زایی باشد. در ذات و نفس پروژه های شهری باید بر مسئله اشتغال زا بودن به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم آن توجه نمود. شهری توسعه یافته خواهد بود که بتواند جوان مولّد و تحصیلکرده خود، که مهمترین سرمایه و عنصر توسعه پایدار است را در مسیر کارآفرینی و اشتغال زایی یاری نماید. هرچه پروژه های ما پیوست اشتغالزایی و کارآفرینی و زیرساختی باشد تولید ثروت در شهر بیشتر خواهد شد و رفاه عمومی در دسترس تر و در نهایت رضایت شهروندان را افزایش خواهد داد.

نویسنده :
منبع : موثق

برچسب ها : #میثم سبک ملک #سبک ملک #مهندس سیک ملک #بودجه شهرداری


شورا در تصویب بودجه ماموریت های جدید تعریف کند

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : شورا در تصویب بودجه ماموریت های جدید تعریف کند

*

*


X https://sport45.site/