مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 2045 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 آذر 1392 -ساعت : 23:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن
چه‌كسانی و چرا مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار را نشانه گرفته‌اند؟

پاسخی تحلیلی به یک پرسش

چه‌كسانی و چرا مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار را نشانه گرفته‌اند؟

مازند شورا: برای آنانی كه هنوز به ضرورت تغییر مدیریت‌های پیشین در دولت تدبیر و امید باور ندارند و از آن بیمناك هستند، قرار گرفتن نام مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار در لیست گزینه‌های جدی برای نشستن بر صندلی مدیریت و سكانداری یكی از نهادهای مهم فرهنگی مازندران نگرانی‌های شدیدی را برای از دست دادن منافع خود به وجود آورده است.

مازند شورا: اندك مدتی پس از استقرار دولت تدبیر و امید در كشور و پایان رقابت  گزینه های استانداری و انتصاب حكم استانداری مازندران برای دكتر ربیع فلاح، و در حالی كه لطف الله آجدانی روزنامه نگار و مورخ نام آشنای آملی و مازندرانی در عرصه های مطبوعات، صدا و سیما و موسسات و مراكز علمی، فرهنگی و دانشگاهی كشور، كه درفضای سیاسی اولیه رقابت های انتخاباتی رییس جمهوری از حامیان شناخته شده آیت الله هاشمی در كشور و سپس دكتر حسن روحانی بود، و نیز در رقابت های گزینه های استانداری مازندران به حمایت از ربیع فلاح برخاسته بود، هنوزهیچ مسولیتی از سوی استاندار دولت تدبیر و امید در مازندران برعهده نداشت، چند رسانه دارای جهت گیری های سیاسی مخالف دكتر روحانی در رقابت‌های انتخاباتی و مخالف ربیع فلاح با آهنگی آرام و در روندی تدریجی اما مستمر و جهت دار بر طبل مخالفت با نزدیكی آجدانی و فلاح و ترجیح فاصله استاندار مازندران با مرد فرهنگی و رسانه ای نام آشنا در سطح ملی كوبیدند. وقتی نام رحیم طوسی به عنوان اولین انتصاب استاندار و در جایگاه مشاور عالی شنیده شد، مخالفان آجدانی جشن ها گرفته و در حالی كه پیش از آن از وی با نام نزدیك ترین فرد از حلقه ستادهای دكتر روحانی استان مازندران به ربیع فلاح یاد می شد، با انتصاب طوسی به عنوان مشاور عالی استاندار، زمزمه های شفاهی و مكتوب راه انداختند كه میان آجدانی و فلاح فاصله وجود دارد. این تصور و ادعا و شادمانی‌های ناشی از آن چندان طول نكشید. زیرا ربیع فلاح دومین انتصاب خود از حلقه‌ی یارانش را به آجدانی با مسوولیت مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار اختصاص داد.

در حالی كه مخالفان آجدانی در آغاز این انتصاب می‌كوشیدند تا این انتصاب را تشریفاتی و بی‌خاصیت نشان دهند اما همراهی ها و حمایت های همه جانبه و گسترده استاندار در مجامع عمومی از مشاور فرهنگی و رسانه ای خود، نشان داد كه آجدانی سخت مورد اعتماد ربیع فلاح است. اعتمادی كه شاید جدای از آگاهی ربیع فلاح به سوابق و كارنامه درخشان علمی – رسانه‌ای و فرهنگی آجدانی در كشور، ریشه دردفاع تمام قد و گسترده آجدانی در حمایت از ربیع فلاح در میدان آزمون‌های  متعدد  و سخت سیاسی داشت. نه تنها بر ربیع فلاح بلكه بر بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی استان پوشیده نیست كه آجدانی در شرایطی به دفاع از گزینه استانداری ربیع فلاح برخاست كه تلاش فراوانی از تطمیع تا تهدید از سوی برخی از رقبای فلاح برای دور كردن آجدانی از فلاح صورت می گرفت.

اما آجدانی نشان داد نه تطمیع و نه تهدید قادر به جدا كردن او از ربیع فلاح نیست. در چنین شرایطی از روابط مبتنی بر اعتماد و حمایت متقابل استاندار و مشاور فرهنگی و رسانه ای اش، كه البته نه بر مذاق مخالفان استاندار و نه مخالفان مشاور رسانه ای اش خوش می آید، سناریوی جدیدی از سوی مخالفان روابط نزدیك استاندار و مشاور فرهنگی و رسانه ی اش نوشته، كارگردانی و بازیگردانی می‌شود. در این سناریوی چند پرده ای، با شیوه ها و حربه‌هایی متفاوت در برخورد با استاندار و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای اش، یك هدف مشترك را تعقیب میكنند. هدفی كه بیش و پیش از آن كه ناظر به تضعیف آجدانی باشد معطوف به تضعیف استاندار مازندران است.

مخالفان آجدانی و استاندار به خوبی می‌دانند آجدانی از آن نوع آدم‌هایی است كه هیچ دلبستگی به صندلی مدیریتی در استانداری و دستگاههای اجرایی استان مازندران با سمت و سوی منافع طلبی شخصی ندارد، همان گونه كه استاندار مازندران نیز به مدیریت ارشد استان با همین نگاه می‌نگرد. بودن یا نبودن آجدانی بر مسند مدیریتی برای شخص آجدانی هیچ تفاوتی ندارد كه بخواهد برای به دست آوردن یا حفظ آن خود را به درو دیوار آویزان كند و یا به استاندار نزدیك باشد. اما برای آجدانی بودن ربیع فلاح در مسند استانداری مازندران، كه آجدانی اعتقاد دارد و بارها تاكید كرده است فلاح نماینده راستینی از اعتدال در دولت تدبیر و امید است و حفظ او، بسیار اهمیت دارد. همین اعتقاد و اهمیتی كه آجدانی برای آن قائل است انگیزه مهمی برای اعتماد كردن ربیع فلاح به آجدانی و باور استاندار به ضرورت ادامه حضور آجدانی در كنار خودش است. درست در همین جا است كه مخالفان استاندارنیز به درستی دریافته اند كه برای تحقق هدف خود، باید شرایطی را ایجاد و به استاندار تحمیل كنند تا ربیع فلاح مجبور به دست كشیدن از آجدانی گردد. اما چرا در این سناریو، آجدانی این قدر برای مخالفان استاندار اهمیت دارد؟ و در میان این همه از نزدیكان و دوستان و همكاران استاندار، آجدانی را نشانه گرفته اند؟

برخی از این دلایل را می توان این گونه احصا كرد:

آجدانی دارای عقبه سیاسی، فرهنگی، علمی و رسانه‌ای نیرومند و چهره ای شناخته شده و با نفوذ در بسیاری از رسانه ها و مراكز و نهادهای علمی و فرهنگی و نام آشنا در میان بسیاری از بزرگان سیاسی، فرهنگی و رسانه ای كشور است.

قدرت قلم و نفوذ بیانش در سطح ملی بر كمتر كسی از اصحاب فرهنگ و قلم و رسانه پوشیده است. جادوی قلم و نوشته هایش از جمله در رقابت رسانه ای با گزینه‌های رقیب ربیع فلاح برای سكانداری استان مازندران با همكاری و نیروی جادویی مازند نومه – این رسانه نام آشنای مازندرانی – بر دوستان و مخالفان استاندار و مشاور رسانه‌ای اش پوشیده نیست.

دو دیگر آن كه این چهره فرهنگی و رسانه‌ای اثبات كرده است به استاندار مازندران و تفكر و برنامه هایش اعتماد دارد و نیز برای او قابل اعتماد است.

توانمندی های فرهنگی و رسانه ای آجدانی و قابل اعتماد بودن او برای ربیع فلاح پشتوانه محكمی است كه سد محكمی در برابر مخالفان ربیع فلاح را به وجود آورده است.

آجدانی این توانمندی را دارد كه حلقه‌ی ارتباط و اتصال محكمی برای وحدت بخشی در میان بسیاری از فعالان سیاسی ستادهای انتخاباتی دكتر حسن روحانی و نیز تداوم حمایت آنان و نیزجلب حمایت بسیاری از اصلاح طلبان مازندران و كاهش تنش‌های احتمالی میان آنان و استاندار باشد. و البته كه برای آنانی كه بر طبل اختلاف میان فعالان ستادهای انتخاباتی دكتر روحانی و اصلاحطلبان با استاندار می‌كوبند و چشم به پی‌آمدهای زیانبار این تنش‌ها در جهت تضعیف روحانی طلبان و اصلاح طلبان حامی دولت تدبیر و امید از یك سو و استاندار از سوی دیگر چشم و امید دوختند، حضور و نقش آفرینی مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار در جلوگیری از این تنش ها، و نزدیكی او و استاندار به یك دیگر غیر قابل تحمل بوده  و در تلاش هستند تا ربیع فلاح را از آجدانی دور نگاه دارند. از همین دیدگاه است كه یكی ماكیاول وار با ادعای دوستی چنین وامی نماید كه حضور آجدانی در كنار استاندار برای او خطرناك و تنش زا بوده و او را با نصیحت متقاعد به دوری از آجدانی می‌كند و دیگری نیز با تهدید استاندار به چنین و چنان كردن وتهدید توخالی تحریم استاندار از سوی رسانه‌ها برآنند تا با مرعوب كردن استاندار، او را مجبوربه حذف مشاور فرهنگی و رسانه‌ای خود كنند. رویایی شیرین كه برای فرار از كابوس آجدانی، خواب خود را با آن سپری می‌كنند.

افزون بر آن، برای آنانی كه هنوز به ضرورت تغییر مدیریت‌های پیشین  در دولت تدبیر و امید باور ندارند و از آن بیمناك هستند، قرار گرفتن نام مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار در لیست گزینه‌های جدی برای نشستن بر صندلی مدیریت و سكانداری یكی از نهادهای مهم فرهنگی مازندران نگرانی‌های شدیدی را برای از دست دادن منافع خود به وجود آورده است. این گروه چون به خوبی می‌دانند آجدانی نه اهل معامله و زدوبند با اهل زر است و نه اهل تسلیم در برابر زور و باج خواهی، لاجرم به حربه های تزویر و توهین و دروغ و تخریب بر ضد مشاور فرهنگی و رسانه ای روی آورده اند. و در همان حال دل به این خوش كرده اند كه ربیع فلاح را با تهدیدهای خود، به تسلیم در برابر خواسته ی خود برای حذف مشاور فرهنگی و رسانه ای اش مجبور سازند. در حالی كه مشاورفرهنگی و رسانه‌ای خود چند باره و همواره بر حمایت خود از استاندار تاكید كرده است، باید منتظر بود و دید آیا استاندار مازندران نیز برتداوم روابط نزدیك با مشاور فرهنگی و رسانه ای خود و حمایت از او باقی خواهد ماند و یا تسلیم گروه های فشار خواهد شد؟
 
آرش آشتیانی

 لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : آجدانی - مشاور رسانه ای - مازندران - فرهنگ و ارشاد - تخریب - -

نظر شما در مورد : چه‌كسانی و چرا مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار را نشانه گرفته‌اند؟

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها