مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 2068 -تاریخ انتشار : سه شنبه 05 آذر 1392 -ساعت : 11:13

چاپ به اشتراگ گذاشتن
دولت تدبیر و امیدهای فرهنگی

دولت تدبیر و امیدهای فرهنگی

مازند شورا: از پی آمدهای جزم اندیشیها و افراطی گریها و خشونت طلبیهای فکری و فرهنگی، تنگ شدن فضای مناسب برای امکان گفتمان فکری بالنده و فرهنگ آفرین و تمدن ساز در ایران بود. فضایی متصلب و عقیم که در آن با محدود کردن امکان تبادل و تعامل فکری و فرهنگی، چراغ امید به غنای فکری و فرهنگی کم سو گردید

در گستره ی تاریخ تحولات فرهنگی، آن چه را که از آن به عصر طلایی فرهنگ و تمدن  ایران اسلامی یاد کرده اند، نتیجه و نشانه گزارههایی چون آزاداندیشی، خردگرایی، فرهنگ دیالوگ و دیالوگهای فرهنگی است، که سرمایههایی درخشانی  از امکان و فرصت زایش و پویش علم و فرهنگ را در جامعه ی ایران فراهم ساخت. میراثی گرانبها از گزاره ها و آموزه هایی که با تعطیل شدن و کم سو شدن چراغ آنها در ادوار مختلف تاریخی، به انحطاط علوم عقلی و تصلب ساختار و نهادهای فرهنگی انجامید. در چنبرهای از آن انحطاط و تصلب، اندیشه های مولد و فرهنگ خلاق و پویای ایرانی - اسلامی از تحرک افتاد ودر سایهی حاکمیت تصلب و انسداد فکری و فرهنگی ،دیالوگ فرهنگی جای خود را به مونولوگ بخشید و آزادیهای اندیشه و اندیشه های آزاد جای خود را به سرکوب آزاد اندیشی و دگراندیشان داد.

از پی آمدهای جزم اندیشیها و افراطی گریها و خشونت طلبیهای فکری و فرهنگی، تنگ شدن فضای مناسب برای امکان گفتمان فکری  بالنده و فرهنگ آفرین و تمدن ساز در ایران بود. فضایی متصلب و عقیم که در آن با محدود کردن امکان تبادل و تعامل فکری و فرهنگی، چراغ امید به غنای فکری و فرهنگی کم سو گردید و از عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی جز خاطره ای تاریخی، سرمایه های درخشان چندانی بر جای نماند. عقلانیت و اعتدال حلقهی مفقوده و غایب بزرگ در سرگذشت و سرنوشت تلخ اندیشه و فرهنگ در ادواری از تاریخ ایران بوده است.

در چنین شرایطی از تاریک اندیشی های فرهنگی  و در استمرارکوشش هایی چند در تاریخ معاصر ایران برای تعالی فرهنگی، طرح گفتمان عقلانیت و اعتدال  از سوی دکتر حسن روحانی و تلاش هم اندیشان و حامیانشان در رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، بیش و پیش از آن که یک شعار باشد، انعکاسی ازتفکر و تلاش متمایز و ممتاز در توجه به ضرورت تاریخی بازتولید  و تحقق و کاربرد گفتمان عقلانیت و اعتدال در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تلاش  مدیریت اجرایی برای عبور از گذرگاه و تنگناهای موجود است.

بدون آن که بتوان پاره ای از تلاشها و دستاوردهای برخی از مدیران و متولیان حکومتی و دولتی پیشین در حوزه های مختلف فرهنگی در ایران را نادیده گرفت، نمی توان از برابر این واقعیت فرار کرد که در نتیجه پاره ای افراط و تفریط ها، عرصههای مختلف فرهنگی با درجات متفاوتی مبتلا به برخی تنگ نظری ها و بی تدبیری های در مدیریت فرهنگی گردید.در چنین شرایطی، دکتر حسن روحانی و هم اندیشانش با گفتمان و رویکرد عقلانیت و اعتدال و کوشش در قالب دولت تدبیر و امید از آغاز راه و در گام های صد روزه خود نشان دادهاند آمده اند تا در حوزه های مختلف و از جمله حوزه مهم فرهنگ، مجالی را برای تنفس فرهنگ در هوای آزادتر و سالم تر فراهم سازند.

حضور وزرای توانمند و کارآمد در حوزههای مختلف مرتبط با فرهنگ، به ویژه حضوراعتدالی علی جنتی در سکانداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از همان آغاز،نوید بخش امید در بهبود  و تغییرات مطلوب در روند نگرشها، سیاست گذاریها و برنامه ریزیهای اجرایی در حوزههای مختلف فرهنگ و هنر و کاهش مشکلات و تنگناها و افزایش امکانات و فرصتهای فرهنگی است. در حوزه ی سینما، موسیقی، مطبوعات و کتاب، نویدها و امیدهایی در رویکردهای عقلانی و اعتدالی در عرصههای فرهنگی شنیده و دیده می شود.
دیدگاه ها، برنامه ها و تلاش های علی جنتی نشان می دهد او و دولت تدبیر و امید آمده اند تا با درک هرچه درست تر از سرشت مشکلات و نیازهای اهالی فرهنگ و هنر و رسانهها و اتخاذ تدابیر کارآمد و امیدبخش، حامی وحافظ و مجری ضرورت اعتلا و غنای فرهنگ دینی، ملی و بومی، و نیز صیانت از حقوق و مطالبات صنفی و مدنی و آزادی ها و امنیت قانونی اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات و رسانه ها باشند. تصمیم برای کاهش تصدی گری دولت در حوزه های فرهنگی، افزایش نقش حمایتی و نظارتی دولت بر فعالیت های فرهنگی، افزایش مشارکت بخش خصوصی غرهنگ و هنر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در حوزه فرهنگ و هنر، تغییر و تحولات و عزل و نصبهای مدیریتی بر اساس شایسته سالاری، اراده  برای به رسمیت شناختن تکثر و تنوع افکاروترویج فرهنگ گفت و شنودهای فرهنگی در فضای آزاد و امن، صیانت ازآزادی اندیشه و اندیشه های آزاد در چارچوب قانون، جملگی نوید دهنده تدبیر برای بازگشت امید به عرصه های فرهنگی در دولت تدبیر و امید است.


لطف الله آجدانی - مورخ و مدرس دانشگاهلینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : لطف الله آجدانی - فرهنگ - امید فرهنگی - فرهنگ و ارشاد - -

نظر شما در مورد : دولت تدبیر و امیدهای فرهنگی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها