انصراف 13 کاندیدای شورای شهر ساری/ تعداد نامزدها به 139 نفر کاهش یافت + اسامی

تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اردیبهشت 1396 - ساعت : 20:47

کد مطلب: 23024 چاپ به اشتراگ گذاشتن

اختصاصی مازندشورا؛

انصراف 13 کاندیدای شورای شهر ساری/ تعداد نامزدها به 139 نفر کاهش یافت + اسامی

اختصاصی مازندشورا: پس از اعلام رسمی فرمانداری ساری مبنی بر ثبت نام 181 داوطلب برای انتخابات شورای پنجم ساری و کاهش این تعداد به 153 نفر پس از اعلام تایید صلاحیت ها، اینک در آخرین تغییرات براساس اعلام رسمی فرمانداری ساری با کاهش 14 نفر کاندیداها، تعداد اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای پنجم ساری به 139 نفر کاهش یافت

اختصاصی مازندشورا: پس از اعلام رسمی فرمانداری ساری مبنی بر ثبت نام 181 داوطلب برای انتخابات شورای پنجم ساری و کاهش این تعداد به 153 نفر پس از اعلام تایید صلاحیت ها، اینک در آخرین تغییرات براساس اعلام رسمی فرمانداری ساری با کاهش 14 نفر کاندیداها، تعداد اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورای پنجم ساری به 139 نفر کاهش یافت.

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ساری

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ساری می رساند كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/2/1396 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ساری به شرح زیر می باشد:

 1. آقای سیدمهدی احمدی مشهور به دکتر احمدی-مسعود احمدی فرزند سید حسین كد نامزد 124
 2. آقای قاسم احمدیان پور فرزند ابوالفضل كد نامزد 125
 3. آقای سیدمرتضی احمدی سقندیكلائی فرزند سیدعلى اکبر كد نامزد 126
 4. آقای سیامك آذربرزین فرزند هوشنگ كد نامزد 127
 5. آقای مصطفی آران دینكی فرزند احمد كد نامزد 128
 6. آقای اسمعیل اژكان فرزند غفار كد نامزد 129
 7. آقای محمد اسلامی فولادی فرزند اسحق علی كد نامزد 142
 8. آقای قاسم اصغری آقمشهدی فرزند نورمحمد كد نامزد 146
 9. آقای فتاح اعزی فرزند على كد نامزد 147
 10. آقای سیدعلی آقامیری فرزند میرآقا بابا كد نامزد 148
 11. آقای ابراهیم امان زاده بنه فرزند خسرو كد نامزد 149
 12. آقای علی اصغر انتظاری سنگسركی فرزند احمد كد نامزد 151
 13. آقای قاسمعلی ایران منش مشهور به قاسم فرزند حسینعلى كد نامزد 152
 14. آقای مرتضی بابائی لولتی فرزند محمدرضا كد نامزد 158
 15. آقای حسین بارانی مشهور به یوسف بارانی فرزند قربانعلى كد نامزد 159
 16. آقای جمال باقری نسامی مشهور به دکتر باقری فرزند ابوالقاسم كد نامزد 161
 17. خانم فائزه باكوئی فرزند معزالدین كد نامزد 162
 18. آقای سبحان بخشی موسی كلائی فرزند تقی كد نامزد 164
 19. خانم زهرا بردیا فرزند مرتضی كد نامزد 165
 20. آقای حسین برزگرورنامی فرزند قلی كد نامزد 167
 21. آقای سیدغلامرضا بنی احمد مشهور به حامد علمدار ساروی فرزند سید عبدالله كد نامزد 169
 22. آقای سعید بهاری اردشیری فرزند عباسعلی كد نامزد 171
 23. آقای محمد پوریائی فرزند قربانعلى كد نامزد 172
 24. آقای سیدمیلاد تقوی فرزند سیدجمال الدین كد نامزد 174
 25. آقای اكبر تقی پور فرزند رمضان كد نامزد 175
 26. خانم پرستو تیموری هزار جریبی فرزند امیر ارسلان كد نامزد 176
 27. آقای سیدمحمد جعفری فرزند سیدعلی كد نامزد 179
 28. آقای غلامحسین جلالی مشهور به حسین فرزند عابدین كد نامزد 181
 29. خانم رویا حاجی زاده حاجی مشهور به باوندی سوادکوهى فرزند حسن كد نامزد 186
 30. آقای كوروش حبیبی فرزند شعبانعلی كد نامزد 187
 31. آقای حبیب اله حبیبی سرخكلائی فرزند روح اله كد نامزد 189
 32. آقای سیدعلی حجازی مشهور به حاج على فرزند سید على محمد كد نامزد 191
 33. آقای رامین حسین زاده فرزند قاسم كد نامزد 192
 34. آقای رضا حسین زاده پركوهی فرزند یوسفعلی كد نامزد 194
 35. آقای سیدكمال حسینی بالادزائی فرزند سیداقاجان كد نامزد 196
 36. خانم فاطمه خادمی فرزند محمدعلی كد نامزد 198
 37. آقای موسی خداشناس ریكنده فرزند سبحان كد نامزد 212
 38. خانم زهرا خلخالی فرزند اسمعیل كد نامزد 214
 39. آقای محمدعلی خلیلی فرزند حسین كد نامزد 215
 40. آقای یوسف خلیلی آتنی فرزند مصطفی كد نامزد 216
 41. آقای علی اكبر خورشیدی فرزند قربان كد نامزد 217
 42. آقای جواد رئیسی آتنی مشهور به شیخ جواد فرزند حسن كد نامزد 242
 43. آقای حسن رادنیا مشهور به احسان فرزند غلامعلى كد نامزد 245
 44. آقای كرامت رجبی برنتی فرزند جعفر كد نامزد 246
 45. آقای علی رحیمی رسكتی فرزند رحمت كد نامزد 248
 46. آقای مهدی رستمی اسطلخی فرزند رحمت اله كد نامزد 249
 47. آقای محمد رستمیان فرزند رجبعلی كد نامزد 251
 48. آقای مهدی رضائی فرح آبادی مشهور به دكتر فرح آبادی فرزند ایرج كد نامزد 252
 49. آقای سیدمرتضی رضویان امرئی مشهور به عادل فرزند میرنبى اله كد نامزد 254
 50. آقای سیدپرویز رضوی ساداتی فرزند سید علم كد نامزد 256
 51. آقای عقیل رفیعی فرزند اسکندر كد نامزد 257
 52. آقای حمید رمضانی مشهور به حمید پاشا فرزند پاشاه كد نامزد 259
 53. آقای كمیل رمضانی فرزند احمد كد نامزد 261
 54. آقای رضا رنجبر مشهور به رنجبر لالائى-استاد رنجبر فرزند على كد نامزد 262
 55. آقای احمد روستانژادعربانی فرزند محمود كد نامزد 265
 56. آقای سیدجمال زارع سلیمان محله مشهور به جمال زارعی فرزند سیدحسین كد نامزد 267
 57. آقای علی اكبر زلیكانی مشهور به مهندس زلیکانى- فرزندحسینعلی كد نامزد 271
 58. آقای علی اكبر زلیكانی مشهور به استاد- فرزند حسین كد نامزد 272
 59. آقای احمد زیارلاریمی مشهور به لاریمی فرزند حسین كد نامزد 274
 60. آقای سیدقاسم ساداتی فرزند سیدفضل اله كد نامزد 275
 61. آقای سیدمهدی ساده فرزند سیدموسی كد نامزد 276
 62. آقای مجید سبحانی سوادرودباری فرزند ارسلان كد نامزد 278
 63. آقای سیدیاسر سلیم بهرامی مشهور به مهندس سلیم بهرامى فرزند میرفتاح كد نامزد 282
 1. آقای پرویز شعبانی مشهور به سرهنگ شعبانی فرزند علی اصغر كد نامزد 285
 2. آقای روح الله شعبانی دولت آبادی فرزند عبداله كد نامزد 287
 3. آقای مرتضی شعبانی عالیواكی فرزند رمضان كد نامزد 289
 4. آقای علی جان شمشیربند مشهور به سردار شمشیربند فرزند قنبر كد نامزد 291
 5. آقای رضا شیرزادچناری فرزند معصومعلی كد نامزد 292
 6. آقای سیدمجتبی صالحی مشهور به سید امیر فرزند سید عباس كد نامزد 295
 7. آقای سیدمرتضی صالحی مشهور به سید احمد فرزند میرصالح كد نامزد 296
 8. آقای سیدحسین صالحی نیا مشهور به صالح فرزند میرصالح كد نامزد 297
 9. آقای مسعود صفری فرزند عباسعلی كد نامزد 298
 10. آقای بهمن صفری مرمتی فرزند محمد كد نامزد 414
 11. آقای علی اكبر عابدینی فرزند محمدحسین كد نامزد 416
 12. آقای مجید عالیشاه مشهور به عالیشاه دودانگه ای فرزند صفر كد نامزد 417
 13. خانم فاطمه عباس زاده جویباری فرزند عباس كد نامزد 418
 14. آقای علی عباسی مشهور به حاج على عباسى - فرزند شعبان كد نامزد 419
 15. آقای ابوذر عباسی رستاقی فرزند على كد نامزد 421
 16. آقای الیاس عبدی كاركنده فرزند علی كد نامزد 424
 17. خانم مرضیه عبوری فرزند على اکبر كد نامزد 425
 18. آقای اسماعیل عرب فرزند ابراهیم كد نامزد 426
 19. آقای اسفندیار عشوری سوادكوهی فرزند قربان كد نامزد 429
 20. آقای سیدمهدی علوی فرزند سید على اکبر كد نامزد 454
 21. آقای جمشید عمرانی فر مشهور به مهندس عمران فرزند احمد كد نامزد 456
 22. آقای محمدرضا فردین فرزند محمدعلى كد نامزد 459
 23. خانم سارا فرهمندراد مشهور به فرهمند فرزند جعفر كد نامزد 461
 24. خانم اشرف السادات قاسمی فرزند سید قاسم كد نامزد 464
 25. آقای سیدجمشید قاسمی مشهور به قاسمى امرئى فرزند سیدحسین كد نامزد 465
 26. آقای قاسم قاسمی فرزند علی كد نامزد 467
 27. آقای محمدرضا قاسمی سیدمحله فرزند على كد نامزد 469
 28. آقای مجتبی قربانی فرزند حسن كد نامزد 471
 29. آقای مجید قربانی فرزند رحمن كد نامزد 472
 30. آقای مرتضی قربانی فرزند حسین كد نامزد 474
 31. آقای آرمان قلی نژادپاجی فرزند داریوش كد نامزد 478
 32. خانم ماه سلطان كاشی مشهور به شهناز فرزند احمد كد نامزد 479
 33. آقای علی رضا كاظمی كاوردی فرزند نعمت اله كد نامزد 481
 34. آقای حسین كاوه تلاوكی مشهور به حسین کاوه فرزند قاسم كد نامزد 482
 35. آقای مهدی كردان فرزند محمد كد نامزد 484
 36. خانم نجمه كفشگركیاسری فرزند عابدین كد نامزد 485
 37. آقای بابك كلانتری فرزند محمدتقی كد نامزد 486
 38. آقای سیدهادی كلانتری فرزند سید ابراهیم كد نامزد 487
 39. آقای میثم كوثری لنگری فرزند محمود كد نامزد 491
 40. آقای موسی كولائیان فرزند مهدی كد نامزد 492
 41. آقای فرزاد گوهردهی فرزند علی اكبر كد نامزد 494
 42. آقای محمدهادی لقمانپور مشهور به هادی-لقمانى زرین آبادی فرزند محمد كد نامزد 496
 43. خانم مستوره لمعانی فرزند عادل كد نامزد 497
 44. آقای مجتبی محسنی ارزفونی فرزند باب الله كد نامزد 514
 45. آقای همت محمدنژاد مشهور به یزدان فرزند محمود كد نامزد 516
 46. آقای سیدمحسن محمدی مشهور به محمدی تاکامى فرزند سیدجلیل كد نامزد 517
 47. آقای علیرضا مختارزاده مشهور به مختار فرزند یوسف رضا كد نامزد 524
 48. آقای سیدمسعود مدینه فرزند سید ضیا كد نامزد 526
 49. آقای محمدجواد مرادی كیاپی مشهور به محمد مرادی فرزند حسینعلی كد نامزد 527
 50. آقای رضا مشاهدی فرزند حسن كد نامزد 528
 51. آقای مصطفی معافی فرزند قنبرعلی كد نامزد 529
 52. آقای حسین مهدیان فرزند رمضانعلی كد نامزد 545
 53. آقای محمدحسین مهران فر فرزند مهدی كد نامزد 546
 54. آقای احسان میرزائی سروكلائی فرزند فیض اله كد نامزد 549
 55. آقای سیدداود میرفضلی مشهور به فضلی فرزند سید نظام كد نامزد 561
 56. آقای سیداحمد میری مشهور به آقای میری-میری شکتایى فرزند میرعبداله كد نامزد 562
 57. آقای عباس نجاریان ساروی مشهور به سعید نجاریان فرزند محمد كد نامزد 564
 58. آقای رضا نجفی فرزند نجف كد نامزد 565
 59. آقای عباس نصیری فرزند ناصر كد نامزد 567
 60. آقای سیدعبدالحسین نصیری ولیك بنی فرزند سیدکریم كد نامزد 568
 61. آقای حسین نظری مشهور به نظری تاكامی فرزند محمود كد نامزد 569
 62. آقای قوام الدین نظری خادم الشریعه مشهور به محمود نظری فرزند عبدالله كد نامزد 571
 63. آقای حامد نظری هشجین فرزند امین كد نامزد 572
 64. آقای فیض اله نفجم فرزند ابراهیم كد نامزد 574
 65. آقای فرامرز نقیبی علمداردهی فرزند غلامعلی كد نامزد 575
 66. آقای ناصر نقی زاده مشهور به شیخ نقى زاده - فرزند حسین كد نامزد 576
 67. آقای محمد نونهال خوشروئی فرزند محمود كد نامزد 578
 68. آقای منصور نیستانی فرزند محمد كد نامزد 579
 69. آقای غلام رضا نیك دوز فرزند محمد كد نامزد 581
 1. آقای سیدسعید هاشمی سلیمی فرزند سیدحمید كد نامزد 582
 2. آقای روح اله واحدی خرم آبادی مشهور به واحدی آبکسری شیخ واحدی فرزند حسینعلی كد نامزد 584
 3. آقای مصطفی ولی مشهور به مهندس ولى فرزند باب اله كد نامزد 586
 4. خانم بهاره وهابی فرزند عبدالوهاب كد نامزد 587
 5. آقای عبداله یزدانی فرزند یحیى كد نامزد 589
 6. آقای سیدحسین یوسفی فرزند سیدنعمت اله كد نامزد 591
 7. آقای كوروش یوسفی ساداتی مشهور به یوسفی ساداتی، دبیر یوسفی فرزند دوستعلی كد نامزد 592

اسامی حذف شده از لیست نهایی داوطلبین ورود به شورای اسلامی شهر ساری:

1- سید کاظم جمالیان

2- سیف اله خادم

3- علی حسین داهول

4- جواد رنجبر پاشاکلایی

5- میلاد عرب

6- سیدعلی علمدار

7- محمد عنایتی

8- سید حسین قادری

9- زینب قلی نژاد

10- یوشع لاریمی

11- محسن متولیان

12- اسحاق محمدپور

13- سمیرا ورداسبی


برچسب ها : #احمد حسین زادگان #فرماندار شهرستان ساری #انتخابات پنجمین دوره شورای شهر ساری #آخرین اصلاحیه نامزدها #نامزدهای نهایی انتخابات پنجم شورای شهر ساری

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : انصراف 13 کاندیدای شورای شهر ساری/ تعداد نامزدها به 139 نفر کاهش یافت + اسامی

*

*


X https://sport45.site/