نتيجه انتخابات شورای شهر  مرکز مازندران

تاریخ انتشار : دوشنبه 01 خرداد 1396 - ساعت : 12:20

کد مطلب: 23260 چاپ به اشتراگ گذاشتن

فرمانداری ساری اعلام کرد؛

نتيجه انتخابات شورای شهر مرکز مازندران

مازندشورا: با توجه به برگزاري انتخابات پنجمین دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 29/2/96 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي اعلام شد

مازندشورا: بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر ساری تابع بخش مرکزی شهرستان ساری ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات پنجمین دوره شوراي اسلامي شهر در روز جمعه مورخ 29/2/96 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

رديف نام و نام خانوادگي مجموع آرا بدست آمده از شعب تعداد رای به حروف
1 قاسم قاسمي)اصلی) 42780 چهل و دو هزار و هفتصد و هشتاد
2 عباس نجاريان ساروي(اصلی) 34766 سی و چهارهزار و هفتصد و شصت و شش
3 سيدمسعود مدينه(اصلی) 28182 بیست و هشت هزار و صد و هشتاد و دو
4 فرامرز نقيبي علمداردهي(اصلی) 24090 بیست و چهار هزارو نود
5 سيدعلي آقاميري(اصلی) 22935 بیست و دو هزار نهصد و سی و پنج
6 اسفنديار عشوري سوادكوهي(اصلی) 20366 بیست هزار و سیصد و شصت و شش
7 كوروش يوسفي ساداتي(اصلی) 20033 بیست هزار و سی و سه
8 علي جان شمشيربند(اصلی) 19990 نوزده هزار و نهصد و نود
9 علي اكبر زليكاني(اصلی) 19700 نوزده هزار و هفتصد

10 فيض اله نفجم(علی البدل) 18929 هجده هزار و نهصد و بیست و نه
11 جمال باقري نسامي(علی البدل) 16551 شانزده هزار و پانصد و پنجاه و یک
12 پرويز شعباني(علی البدل) 16255 شانزده هزار و دویست و پنجاه و پنج
13 سيدمحمد جعفري(علی البدل) 15472 پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و دو
14 سبحان بخشي موسي كلائي(علی البدل) 13923 سیزده هزار و نهصد و بیست و سه
15 فرزاد گوهردهي(علی البدل) 13482 سیزده هزار و چهارصد و هشتاد و دو

16 سيدميلاد تقوي 13377 سیزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت
17 احمد زيارلاريمي 12803 دوزاده هزار و هشتصد و سه
18 قاسم اصغري آقمشهدي 12439 دوزاده هزار و چهارصد و سی و نه
19 سيدمهدي احمدي 12350 دوزاده هزار و سیصد و پنجاه
20 محمدجواد مرادي كياپي 12151 دوزاده هزار و صد و پنجاه و یک
21 سيدمرتضي صالحي 12051 دوازده هزار و پنجاه و یک
22 مهدي رضائي فرح آبادي 11320 یازده هزار و سیصد و بیست
23 عليرضا مختارزاده 10436 ده هزار و چهارصد و سی و شش
24 مرضيه عبوري 10245 ده هزار و دویست و چهل و پنج
25 سيدياسر سليم بهرامي 10190 ده هزار و صد و نود
26 آرمان قلي نژادپاجي 10151 ده هزار و صد و پنجاه و یک
27 سيدحسين يوسفي 9861 نه هزار هشتصد و شصت و یک
28 كميل رمضاني 9803 نه هزار و هشتصد و سه
29 همت محمدنژاد 9652 نه هزار و ششصد و پنجاه و دو
30 سيدمرتضي احمدي سقنديكلائي 9426 نه هزار و چهارصد و بیست و شش
31 سيدحسين صالحي نيا 9365 نه هزار و سیصد و شصت و پنج
32 سيداحمد ميري 9310 نه هزار و سیصد و ده
33 محمدحسن محمدي كيادهي 9098 نه هزار و نود و هشت
34 سيدعلي حجازي 8939 هشت هزار و نهصد و سی و نه
35 ماه سلطان كاشي 8267 هشت هزار و دویست و شصت و هفت
36 سيدپرويز رضوي ساداتي 8151 هشت هزار و صد و پنجاه و یک
37 علي عباسي 7646 هفت هزار و ششصد و چهل و شش
38 مصطفي ولي 7393 هفت هزار و سیصد و نود و سه
39 حسين مهديان 7181 هفت هزار و صد و هشتاد و یک
40 مرتضي شعباني عاليواكي 7154 هفت هزار و صد و پنجاه و چهار
41 مجيد عاليشاه 7012 هفت هزار و دوازده
42 علي اكبر زليكاني 6708 شش هزار و هفتصد و هشت
43 منصور نيستاني 6649 شش هزار ششصد و چهل و نه
44 حسن رادنيا 6640 شش هزار و ششصد و چهل
45 بابك كلانتري 6454 شش هزار و چهارصد و پنجاه و چهار
46 حسين باراني 5783 پنج هزار و هفتصد و هشتاد و سه
47 علي اكبر خورشيدي 5714 پنج هزار و هفتصد و چهارده
48 سعيد بهاري اردشيري 5505 پنج هزار و پانصد و پنج
49 غلام رضا نيك دوز 5418 پنج هزار و چهارصد و هجده
50 مرتضي قرباني 5391 پنج هزار و سیصد و نود و یک
51 كوروش حبيبي 5337 پنج هزار و سیصد و سی و هفت
52 سيدمرتضي رضويان امرئي 5277 پنج هزار و دویست و هفتاد و هفت
53 مرتضي بابائي لولتي 5170 پنج هزار و صد و هفتاد
54 قاسمعلي ايران منش 4928 چهار هزار و نهصد و بیست و هشت
55 سيدكمال حسيني بالادزائي 4752 چهار هزار و هفتصد و پنجاه و دو
56 سيدمجتبي صالحي 4592 چهار هزار و پانصد و نود و دو
57 بهاره وهابي 4292 چهار هزار و دویست و نود و دو
58 محمدهادي لقمانپور 4255 چهار هزار و دویست و پنجاه و پنج
59 سيدجمال زارع سليمان محله 4052 چهار هزار و پنجاه و دو
60 سيدمحسن محمدي 4026 چهار هزار و بیست و شش
61 سيدمهدي علوي 3815 سه هزار و هشتصد و پانزده
62 جمشيد عمراني فر 3815 سه هزار و هشتصد و پانزده
63 حبيب اله حبيبي سرخكلائي 3671 سه هزار و ششصد و هفتاد و یک
64 حميد رمضاني 3544 سه هزار و پانصد و چهل و چهار
65 عبداله يزداني 3278 سه هزار و دویست و هفتاد و هشت 

66 رضا نجفي 3250 سه هزار و دویست و پنجاه
67 حسين برزگرورنامی 2962 دو هزار و نهصد و شصت و دو
68 سيدقاسم ساداتي 2604 دو هزار و ششصد و چهار
69 رضا حسين زاده پركوهي 2547 دو هزار و پانصد و چهل و هفت
70 غلامحسين جلالي 2543 دو هزار و پانصد و چهل و سه
71 محمد پوريائي 2463 دو هزار و چهارصد و شصت و سه
72 قوام الدين نظري خادم الشريعه 2457 دو هزار و چهارصد و پنجاه و هفت
73 مجيد قرباني 2420 دو هزار و چهارصد و بیست
74 علي رحيمي رسكتي 2412 دو هزار و چهارصد و دوازده
75 جواد رئيسي آتني 2104 دو هزار و صد و چهار
76 محمدحسين مهران فر 2018 دو هزار و هجده
77 رضا رنجبر 2002 دو هزار و دو
78 مجتبي قرباني 1967 هزار و نهصد و شصت و هفت
79 پرستو تيموري هزارجريبي 1957 هزار و نهصد و پنجاه و هفت
80 سيدداود ميرفضلي 1802 هزار و هشتصد ودو
81 سارا فرهمندراد 1752 هزار و هفتصد و پنجاه و دو
82 بهمن صفري مرمتي 1670 هزار و ششصد و هفتاد
83 مجتبي محسني ارزفوني 1571 هزار و پانصد و هفتاد و یک
84 سيدمهدي ساده 1558 هزار و پانصد و پنجاه و هشت
85 علي اصغر انتظاري سنگسركي 1552 هزار و پانصد و پنجاه و دو
86 سيدجمشيد قاسمي 1386 هزار و سیصد و هشتاد و شش
87 رويا حاجي زاده حاجي 1384 هزار و سیصد و هشتاد و چهار
88 زهرا برديا 1331 هزار و سیصد و سی و یک
89 موسي خداشناس ريكنده 1318 هزار و سیصد و هجده
90 اكبر تقي پور 1309 هزار و سیصد و نه
91 زهرا خلخالی1230هزار و دویست و سی
92 ابوذر عباسي رستاقي 1204 هزار و دویست و چهار
93 فاطمه خادمي 1202 هزار و دویست و دو
94 يوسف خليلي آتني 1192 هزار و صد و نود و دو
95 فائزه باكوئي 1146 هزار و صد و چهل و شش
96 عقيل رفيعي 1104 هزار و صد و چهار
97 حامد نظري هشجين 1093 هزار و نود و سه
98 روح اله واحدي خرم آبادي 1089 هزار و هشتاد و نه
99 محمدعلي خليلي 1008 هزار و هشت
100 كرامت رجبي برنتي 946 نهصد و چهل و شش
101 سيدسعيد هاشمي سليمي 927 نهصد و بیست و هفت
102 مصطفي معافي 919 نهصد و نوزده
103 ناصر نقي زاده 897 هشتصد و نود و هفت
104 ميثم كوثري لنگري 883 هشتصد و هشتاد و سه
105 مسعود صفري 865 هشتصد و شصت و پنج
106 اشرف السادات قاسمي 753 هفتصد و پنجاه و سه
107 سيدهادي كلانتري 728 هفتصد و بیست و هشت
108 احمد اسلامي فولادي 715 هفتصد و پانزده
109 اسماعيل عرب 715 هفتصد و پانزده
110 ابراهيم امان زاده بنه 705 هفتصد و پنج

111مجيد سبحاني سوادرودباري 679 رای ششصد و هفتاد و نه
112 محمدرضا قاسمي سيدمحله 662 ششصد و شصت و دو
113عابس نصيري 659 ششصد و پنجاه و نه
114 فاطمه عباس زاده جويباري 652 ششصد و پنجاه ودو
115 سيدغلامرضا بني احمد 611 ششصد و یازده
116 الياس عبدي كاركنده 573 پانصد و هفتاد و سه
117 مهدي رستمي اسطلخي 563 پانصد و شصت و سه
118 محمد رستميان 552 پانصد و پنجاه و دو
119 مهدي كردان 520 پانصد و بیست
120 روح الله شعباني دولت آبادي 497 چهارصد و نود و هفت
121 علي اكبر عابديني 495 چهارصد و نود و پنج
122 نجمه كفشگركياسري 486 چهارصد و هشتاد و شش
123 موسي كولائيان 455 چهارصد و پنجاه و پنج
124 علي رضا كاظمي كاوردي 446 چهارصد و چهل و شش
125 رضا شيرزادچناري 420 چهارصد و بیست
126 حسين كاوه تلاوكي 400 چهارصد
127 قاسم احمديان پور 360 سیصد و شصت
128 فتاح اعزي 347 سیصد و چهل و هفت
129 رامين حسين زاده 347 سیصد و چهل و هفت
130 مستوره لمعاني 316 سیصد و شانزده
131 حسين نظري 297 دویست و نود و هفت
132 سيدعبدالحسين نصيري وليك بني 277 دویست و هفتاد و هفت
133 رضا مشاهدي 274 دویست و هفتاد و چهار
134 محمد نونهال خوشروئي 201 دویست و یک
135 اسمعيل اژكان 197 صد و نود و هفت
136 احمد روستانژادعرباني 186 صد و هشتاد و شش
137 مصطفي آران دينكي 170 صد و هفتاد
138 سيامك آذربرزين 157 صد و پنجاه و هفت
139 احسان ميرزائي سروكلائي 108 صد و هشت
140 محمدرضا فردين 102 صد و دو

ايـنك در اجراي ماده 52 قانـون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد .
شـكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كـه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد


منبع : روابط عمومی فرمانداری ساری

برچسب ها : #نتيجه انتخابات شورای شهر مرکز مازندران #انتخابات شورای شهر پنجم


 نتيجه انتخابات شورای شهر  مرکز مازندران

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : نتيجه انتخابات شورای شهر مرکز مازندران

*

*


X https://sport45.site/