مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 2457 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 مرداد 1392 -ساعت : 09:52

چاپ به اشتراگ گذاشتن

شركت دريافت كننده جزيره آشوراده متعلق به چه كسي است؟!

مازند شورا: مدير عامل اين شركت آقاي احمد .ا. و نايب رييس نيز، فرد ديگري با نام ديگر ولي با همين نام خانوادگي است! بر اساس اطلاعات بدست آمده اين شركت تازه تاسيس، گويا فقط براي اجراي اين طرح گردشگري و به همين منظور تاسيس شده چون در سوابق مديران اين شركت مشخص شده كه اين افراد داراي چندين كارخانه و شركت فراورده هاي لبني به نام .... و .... در شهرهاي ... استان گلستان هستند.

مازند شورا: واگذاري قريب الوقوع جزيره آشوراده واقع در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در حالي توسط سازمان محيط زيست به طور جدي و در آخرين روزهاي حضور محمد جواد محمدي زاده پيگيري مي شود كه جزيره آشوراده با وسعت نزديك به 670 هكتار تنها جزيره ايراني واقع در درياي خزر است كه از گذشته تا امروز همواره براي مالكيت اين جزيره مناقشات زيادي بين ايران و روسيه بوده است كه تنها مروري بر تاريخ يكي دو قرن اخير و كتاب آبسكون گوياي اين مدعاست.

اين جزيره كه در حال حاضر قطب عمده توليد ماهيان خاوياري ايران در درياي خزر بوده و در مجموعه پناهگاه حيات وحش ميانكاله واقع شده است، بيش از 40 سال پيش با مصوبه شوراي عالي محيط زيست تحت حفاظت سازمان محيط زيست قرار گرفت.

اما تلاش براي در اختيار قرار گرفتن مالكيت اين جزيره و جدايي اش از ميانكاله از ابتداي سال 1381 آغاز شد به طوريكه بنياد علوي وابسته به بنياد مستضعفان ناگهان با ارائه سند مالكيت اين جزيره كه در سال 76 ثبت شده بود،‌ مدعي مالكيت اين جزيره شد.

تلاش سازمان محيط زيست براي رد ادعاي اين بنياد و ابطال سند به جايي نرسيد تا جايي كه بنياد علوي با واگذاري جزيره به بنياد مستضعفان و بنياد مستضعفان نيز با واگذاري بخش هايي از جزيره به يك شركت خصوصي به نام شركت مناطق گردشگري جهان،‌ بخش خصوصي را با سازمان محيط زيست وارد يك مناقشه حقوقي كرد. (اين واگذاري ها تنها بر روي كاغذ و توسط نهادهاي ديگري به جز سازمان محيط زيست صورت گرفت و شهيد يحيي شاهكو محلي رييس اداره محيط زيست بهشهر كه در سال 1385 توسط متخلفان به شهادت رسيد تلاش هاي زيادي در حفظ و صيانت اين جزيره كرد و تاوقتي كه او بود هيچ دخل و تصرفي در اين جزيره صورت نگرفت )

تا اينكه در آخرين جلسه هيئت دولت در دولت اصلاحات، دولت واگذاري 380 هكتار از اين جزيره را به شركت مناطق گردشگري جهان تصويب كرد. اما نتيجه همه تلاش هاي رسانه اي و افشاگري هاي آن دوره منجر به ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين مناقشه شد كه سازمان بازرسي نيز در همان زمان به تخلفات برخي از مديران استانداري گلستان و غير قانوني بودن اين واگذاري ها اشاره داشت.

با روي كار امدن دولت نهم و ورود فاطمه واعظ جوادي بر مسند رياست سازمان محيط زيست،‌ سرانجام مصوبه واگذاري جزيره آشوراده به عنوان يكي از اصلي ترين زونهاي حفاظتي پناهگاه حيات وحش ميانكاله و با پيگيري هاي سازمان بازرسي كل كشور باطل شد. اما درست در اواخر دولت نهم بود كه بار ديگر برخي زمزمه ها براي واگذاري مجدد اين جزيره اين بار به شركت هاي ديگري كه وابستگي به برخي افراد و جريانات دولتي در دولت نهم داشتند آغاز شد.

جزيره آشوراده اگرچه همچنان و با مصوبه شوراي عالي محيط زيست بيش از 40 سال است كه در اختيار سازمان محيط زيست ايران قرار دارد و سازمان شيلات نيز در برخي قسمت هاي جزيره داراي تاسيسات پرورش ماهي است اما از دوسال پيش بار ديگر در محاق واگذاري قرار گرفت. اين بار نه به يك شركت متولي گردشگري بلكه به يك شركت فراورده هاي لبني در استان گلستان! ان هم بر اي اجراي طرح هاي گردشگري!

اين موضوع بارها توسط سبزپرس رسانه اي شد اما بعد از مدتي خبر رسيد كه موضوع واگذري 50 هكتاري جزيره منتفي شده است

اما حالا بار ديگر اين موضوع جدي شده است و اين بار نه كسي مدعي مالكيت جزيره شده است و نه دولت مصوبه واگذاري داده است . بلكه اين سازمان محيط زيست است كه خود پيشنهاد دهنده واگذاري بوده است و اكنون كار به جايي رسيده كه به رغم مخالفت سازمان جنگلها و مراتع كشور،‌اداره كل منابع طبيعي استان مازندران و مخالفت هاي آشكار و پنهان بدنه كارشناسي سازمان محيط زيست در روزهاي اخير، اما اين سازمان همچنان بر واگذاري اين جزيره پافشاري مي كند.

شركت خصوصي كه قرار است درقالب يك قرارداد 99 ساله اين جزيره حفاظت شده را در اختيار بگيرد "شركت تجاري ... " است! كه علي الظاهر دست اندركار امور گردشگري و خيلي از امورات ديگر (از گردشگري و امورات فرهنگي و ورزشي گرفته تا صادرات و واردات و برگزاري نمايشگاهها و سمينارها و هتل سازي و ساخت رستوران و ... !!! ) است! بر اساس اطلاعات بدست آمده از اداره ثبت شركت ها و روزنامه رسمي كشور اين شركت در دي ماه 1390 تاسيس شده و آگهي تاسيس اين شركت نيز در تاريخ ... بهمن ماه 1390 در روزنامه رسمي به چاپ رسيده است.

مدير عامل اين شركت آقاي احمد .ا. و نايب رييس نيز، فرد ديگري با نام ديگر ولي با همين نام خانوادگي است! بر اساس اطلاعات بدست آمده اين شركت تازه تاسيس، گويا فقط براي اجراي اين طرح گردشگري و به همين منظور تاسيس شده چون در سوابق مديران اين شركت مشخص شده كه اين افراد داراي چندين كارخانه و شركت فراورده هاي لبني به نام .... و .... در شهرهاي ... استان گلستان هستند.

صرف نظر از اينكه دريافت كنندگان اين جزيره چه كساني هستند اين نكته حائز اهميت است كه چرا سازمان محيط زيست كه خود بايد مدعي و متولي اصلي حفظ اين منطقه بي نظير باشد اكنون خود بر اين واگذاري پافشاري مي كند اينقدر كه تمامي ممنوعيت هاي قانوني اش را فراموش كرده و بي مهابا و با همياري استانداري گلستان در صدد واگذاري اين جزيره به بخش خصوصي است. چرا ناگهان به مديريت ناصر مقدسي مدير كل دفتر امور مناطق سازمان محيط زيست پايان داده مي شود و عذرش را مي خواهند ؟ چرا مدير كل محيط زيست استان مازندران ( هرمز محمودي راد) كه از مديران قديمي محيط زيست است ناگهان حكم بازنشستگي اش درست در همين هفته صادر مي شود و از مديريت محيط زيست استان كنار گذ اشته مي شود؟

چرا معاونان تخصصي سازمان محيط زيست،‌آقايان دكتر شاعري و دكتر كيخا در معاونت محيط زيست طبيعي و معاونت انساني با اين واگذاري مخالفت نمي كنند؟ چرا دفتر حقوقي سازمان بي توجه به همه محدوديت هاي قانوني در برابر اين واگذاري سكوت مي كند تا  جايي كه مديران سازمان جنگلها را وادار مي كنندتا آنها اين سازمان را ياد مسئوليت هاي قانوني شان بياندازند؟

متاسفانه همان ها كه در دولت نهم واگذاري جزيره آشوراده را در دوران دولت هشتم نقطه تاريك و سياه دولت هشتم بر مي شمردند حالا خود در حال تكرار همين تجربه هستند. آن هم نه فقط 380 هكتار بلكه كل جزيره به وسعت بيش از 600 هكتار. اصلا اين همه اصرار و تعجيل براي واگذاري در روزهاي پاياني حضور محمدي زاده در سازمان محيط زيست علت اش چيست؟

انگار تجربه سياه واگذاري و فروش اراضي پرديسان توسط سازمان محيط زيست بس نبود كه حالا مديران اين سازمان بي توجه به همه ممنوعيت هاي قانوني و تماميت ارضي شبه جزيره ميانكاله ، در واپسين روزهاي حضورشان در پرديسان نمره صفر ديگري را در كارنامه خود مي خواهند ثبت كنند.

و واسفا كه كميسيون اصل 90 مجلس و فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي همچنان ترجيح مي دهند مثل همه واگذاري هاي ديگر اين سازمان ،‌كار كه از كار گذشت تازه بيانيه غير قانوني بودن واگذاري ها را صادر كنند  كه آن وقت ديگر دير است.

و شگفتا كه حتي در دولت جديد هم موضوع انتخاب رييس جديد سازمان محيط زيست گويا اينقدر دغدغه خاطر رييس جمهور نيست تاشايد با انتصاب رييس جديد جلوي اين اقدام گرفته شود.لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : محیط زیست، آشوراده ، - -

نظر شما در مورد : شركت دريافت كننده جزيره آشوراده متعلق به چه كسي است؟!

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها

تحقیق و تفحص

آیا مخالفین مهدی عبوری شانس بیشتری برای رای آوری در شورای پنجم ساری را دارند یا موافقین؟

یک شهروند : مخالفین عبوری

ساروی : طرفداران عبوری ( عملگرا ) پیروز انتخابات این دوره شورای ساری هستن.
مردم عبوری و گروه عملگرا را دوست دارند.

افشين : اميدواريم شايسته ترين ها بيان ، آقاي عبوري كار كرد و كارهاي خوبي هم انجام داده . آقاي عبوري تيم محترم شهرداري ، شوراي محترم به حال خيابون فراموش شده و پر رفت و امد فرهنگ رسيدگي كنيد به زيبا سازي و نورپردازيش . واقعا فرهنگ غمگين شده و حال و هواي قديمارو نداره

ساروی : مخالفین عبوری

Masoud neyestani : خير براي اينكه مخالفين كارنامه درخشاني در مديريت شهري ندارند

رضازاده : موافقین مهندس عبوری

احمدي : تا حدودي درسته محل زندگي ما تو خيابون سعدي حتي پياده رو و اسفالت خوب نداره در صورتي كه به كوچه پس كوچه هاي منطقه ٣ خيلي رسيدگي شد اما اميدوارم موافقين شهردار راي بيارن

سید : مخالفین موافق عبوری بدون دوربریای خائنش که هم به عبوری خیانت کردن هم به ساری

سید رضا : بابا این سوال اصلا جواب نمیخواد
برین از مردم کوچه بازار بپرسین میگن بهتون

جوانان ساروی : موافقین عبوری صدرصد پیروز انتخابات هستند.درود بر عبوری و یارانش

جوانان ساروی : موافقین عبوری صددرصد پیروز هستند.درود بر عبوری ویارانش

راهبندی : آقای عبوری و موافقینش در قلب مردم ساری بخصوص مردم قدر شناس راهبند جای دارند. عبوری و موافقین عبوری حمایت ، حمایت، حمایت
مردم همیشه در صحنه راهبند- ساری

مررم : فقط موافقین عبوری بزرگوار و عزیز دل مردم

مقداد : با بررسی می توان پی برد که رای آوردن موافقان عبوری دراین دوره کار بسیار سختی است . <br>چرا که دست مافیای قدرت برای شهروند فهیم ساروی رو شده . [....] در شهرداری ساری بیداد میکند . <br>مردم ساری این دفعه و در این دوره عقلایی رای خواهند داد <br>این دور برنده انتخابات متخصصان خواهند بود نـــــــــه وابستگان به جریانات <br>

محمد م : مردم با یاران شهردار هستند

ادامه مناظره...

*

*