مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 24603 -تاریخ انتشار : شنبه 27 خرداد 1396 -ساعت : 16:39

چاپ به اشتراگ گذاشتن

نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطرح کرد:

رتبه نخست حوادث ساختمانی به سبب عدم حضور مجریان ذی صلاح

مازندشورا: نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص نقش حضور مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی در بحث ایمنی اظهار کرد: حضور مجریان ذی صلاح به لحاظ ایمنی دو بعد دارد؛ بعد اول ایمنی پیش از اجراست؛ برای مثال نقشه ها به درستی طراحی شده باشد که طبیعتا طراحی نقشه توسط مجریان ذی صلاح به طراحی درست و اصولی می انجامد. در بحث بتن، جوشکاری، انتخاب اسکلت و مصالح، انتخاب روش های بهینه و... نیز همین گونه است.

مازندشورا:به گزارش«صما» به نقل از  واحد خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهندس سیدمهدی زرگر با بیان اینکه به هر میزان که دانش فنی و تخصصی تیم اجرایی در مرحله اجراکم باشد ایمنی و استحکام سازه در زمان بهره برداری کاهش پیدا می کند، افزود:اگر درساختمانی به دلیل عدم اطلاع مجری یا پیمانکار بتن استاندارد و مناسبی به کار برده نشودحتما اسکلت بتنی کیفیت لازم را نخواهد داشت و این موضوع در نهایت در عمر مفید ساختمانو در حوادثی مثل زلزله اثرگذار خواهد بود.

وی تاکید کرد: بعد دوم ایمنی در حین اجراست؛ یعنی حفاظت و صیانت از نیرویکار، عابران، مجاوران و کارگاه ساختمانی. طبق قانون مسئول تامین کننده ایمنی در حیناجرای کار مجری ذی صلاح معرفی شده است.

مهندس زرگر با بیان اینکه مجری ذی صلاح کسی است که الزامات ایمنی پیش ازاجرا و حین اجرا، روش های ایمن سازی کار و کارگاه و سلامت کارگران، ایمنی و استحکامبنا و مصالح ساختمانی، ایمنی گودبرداری و کار در ارتفاع و ... را به خوبی می داند،تاکید کرد: مجری ذی صلاح یعنی یک فرد حقیقی یا حقوقی که هم در حوزه فنی و ساخت متخصصاست هم به ضوابط، الزامات و روش های ایمن سازی در حین ساخت و تکنیک ها و روش های نوینمسلط است.

نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: بااین تعاریف از مجری ذی صلاح آیا مالکی که تصمیم می گیرد خودش ملکش را بسازد، یا فردغیرمهندسی که حتی یک کتاب مهندسی هم نخوانده صلاحیت ساخت یک ساختمان ایمن و باکیفیترا دارد؟

وی با بیان اینکه اما متاسفانه ما شاهدیم که این روزها بیشتر ساختمان هاییکه ساخته می شود توسط افراد فاقد صلاحیت است، تاکید کرد: نتیجه آنکه امروز بخش ساختمانرتبه نخست حوادث ناشی از کار را دارد که مهمترین دلیل آن عدم تخصص و صلاحیت سازندگاناست.

مهندس زرگر در خصوص علل رعایت نشدن قانون مجریان ذی صلاح نیز گفت: مهمترینعلت رعایت نشدن قانون لزوم حضور مجریان ذی صلاح در امر ساخت و ساز به نامشخص بودن متولیاناصلی این حوزه مربوط می شود. حوزه ساخت و ساز به دلیل فقدان حضور یک مسئول یا متولیدر هنگام بروز حوادث ساختمانی، دچار تشتت شده است زیرا معلوم نیست مسئول مستقیم هرحوزه کیست تا الزامات قانونی را جدی بگیرد.

وی با ذکر مثالی گفت: این موضوع به وضوح درحادثه پلاسکو مشخص بود. در حالیکه شهرداری وزارت راه را مقصر می دانست، وزارت راه شهرداری را مقصر اعلام می کرد و...تا زمانی که ما دچار تشتت در مدیریت این حوزه هستیم هر فردی با هر تخصصی به خود اجازهدخالت در این حوزه را می دهد و به راحتی پا در کفش مهندسان و مجریان ذی صلاح می کند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود:تا زمانیکه متولی واحدی در حوزه ساخت وساز وجود نداشته باشد و این متولی هم عزم جزم برای جلوگیریاز ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز نداشته باشد، معضل عمر پایین ساختمانها و آمار بالای حوادث ساختمانی پابرجا خواهد بود.

مهندس زرگر در خصوص علل بی توجهی شهرداری به قانون مجریان ذی صلاح اظهارکرد: علت عدم تمکین شهرداری به این قانون این است که در صورت بروز یک حادثه یا مشکلدر یک پروژه ساختمانی خیال شهرداری راحت است که دستگاه قضا در نهایت مهندس ناظر رامسئول بروز آن حادثه می داند. این موضوع سبب می شود شهرداری انگیزه ای برای سخت گرفتنو رعایت قانون مجریان ذی صلاح نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر پروانه های ساختمانی از جمله مهمترین درآمدهای شهرداریهستند بنابراین شهرداری هیچ گاه شرایط ساخت و ساز را سخت نمی کند تا درآمدهایش کاهشیابد.

نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: از اینرو تنها راه حل این معضل یکپارچه شدن سیستم ساخت و ساز و جلوگیری از پخش شدن و جزیرهای عمل کردن متولیان این عرصه است و تا زمانی که یک مرجع مشخص، پاسخگو نباشد مشکل عدمحضور مجریان ذی صلاح در پروژه های ساختمانی، عمر پایین ساختمان ها و ایمنی حل نخواهدشد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساختمانی - ساختمان - مجریان - ایمنی - شهرداری - قانون - مهندسی - استان - مهندس - تهران - تاکید - صلاحیت - حوادث - رعایت - نداشته - الزامات - مسئول - موضوع - اینکه - افزود - متولی - زمانی - پروژه - حادثه - پایین - کارگاه - تخصصی - نهایت - افراد - مهمترین - وزارت -

نظر شما در مورد : رتبه نخست حوادث ساختمانی به سبب عدم حضور مجریان ذی صلاح

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها