انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم پارادوكس ایجاد می كند

تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 اردیبهشت 1395 - ساعت : 14:45

کد مطلب: 25 چاپ به اشتراگ گذاشتن

سخنگوی شورای عالی استانها:

انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم پارادوكس ایجاد می كند

مازندشورا: چگینی با بیان اینکه انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم دراین شراط پارادوکس ایجاد می کند گفت: مردم ازیک طرف شهردار را انتخاب کنند و از یک طرف شورا را انتخاب کنند با این عمل 2 انتخاب را در مقابل هم قرارمی گیرد

مازندشورا: احد چگینی سخنگوی شورای عالی استانها درگفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با اشاره به لایحه مدیریت یکپارچه شهری با بیان اینکه این طرح توسط وزارت کشور تدوین می شود، اظهارداشت: در سنوات گذشته هم یک هماهنگی با وزارت کشور و شوراها صورت گرفت و چند کارگروه هم تا به امروز دراین رابطه تشکیل شد. که مدیران شهری استانداری ها و نماینده شوراها به علاوه نماینده ای از شهردارها این موضوع جمع بندی شود این موضوع به دولت ارسال شود.

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم که این لایحه بایستی قبل از ارسال به مجلس توسط شورای عالی استانها هم بررسی شود گفت: انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم دراین شراط پارادوکس ایجاد می کند به این صورت که مردم ازیک طرف شهردار را انتخاب کنند و از یک طرف شورا را انتخاب کنند با این عمل 2 انتخاب را در مقابل هم قرارمی گیرد.

سخنگوی شورای عالی استانها ادامه داد: اگر شورا بخواهد شهردار را استیضاح کند و یا انتخاب کند، در هر صورت نظارت بر شهرداری ها بایستی به نحوی درقانون ارائه شود که این نظارت نافی تضارب انتخاب ها نباشد و باعث نشود که انتخاب مردم به عنوان شوراها و انتخاب مردم به عنوان شهرداران دچار یک نوع تقابل شود.  

چگینی انتخاب شهرداران توسط رای مستقیم مردم در کشور را یک پدیده نوظهور دانست و بر رعایت جوانب کار تاکید کرد و از وزارت کشور درخواست کرد: ایجاد هرنوع تغییر در قانون شورا وشهرداری ها و قانون مدیریت محلی باید حتما با نمایندگان منتخب مردم که شوراها هستند و درصدر آنها شورای عالی استانها است؛ بایستی به شور بگذارند و نظر ناظرین بر عملکرد شهرداری ها را نیز در این تغییر و تحولات درنظر بگیرند.

وی در پایان تاکید کرد: لایحه مدیریت شهری، بدون نظر شوراها اگر بخواهد به دولت و مجلس برود به نوعی قانون اساسی نادیده گرفته شده است. چراکه درقانون اساسی به صراحت شوراها را از ارکان تصمیم گیری می داند. و هر تصمیمی که بدون نظر شوراها در این حوزه گرفته شود ابتر خواهد بود


منبع : شورای عالی استان ها

برچسب ها : #انتخاب شهردار #شورای عالی استان ها

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم پارادوكس ایجاد می كند

*

*


X https://sport45.site/