مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 2757 -تاریخ انتشار : جمعه 17 خرداد 1392 -ساعت : 12:09

چاپ به اشتراگ گذاشتن

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر

مازند شورا: اسامی قطعی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر به شرح زیر می باشد:

مازند شورا: اسامی قطعی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر به شرح زیر می باشد:

به ترتیب حروف الفبا

1 - آقای  سیدمحمدرضا  ابراهیمی مشهور به سعید فرزند سید اسمعیل كد نامزد 1216
2 - آقای  مهدی  ابراهیمی بشلی مشهور به حامد ابراهیمی فرزند باباعلی كد نامزد 1217
3 - آقای  جعفر  احمدی مشهور به احمدی گرجی فرزند رمضان كد نامزد 1218
4 - آقای  عباس  احمدی  فرزند نورعلی كد نامزد 1219
5 - آقای  وحید  احمدی  فرزند علیرضا كد نامزد 1241
6 - آقای  رضا  احمدی قاسم خیلی  فرزند لطفعلی كد نامزد 1242
7 - آقای  مجتبی  اخلاقی كله بنی  فرزند فیض اله كد نامزد 1245
8 - آقای  كیانوش  ادهمی  فرزند محمدرضا كد نامزد 1246
9 - آقای  سیدمرتضی  ادیانی مشهور به مهندس ادیانی فرزند سید عبد الغفار كد نامزد 1247
10 - آقای  محمدرضا  اسكندری  فرزند علی كد نامزد 1248
11 - آقای  مرتضی  اسمعیل زاده مجاوری مشهور به اسماعیل زاده فرزند حسن كد نامزد 1249
12 - آقای  احسان  اسمعیلی نجار مشهور به اسماعیلی فرزند علی كد نامزد 1251
13 - آقای  رمضانعلی  اصغری سرخی مشهور به سرخی فرزند قربانعلی كد نامزد 1256
14 - آقای  علی اصغر  اكبرپورطلوتی مشهور به علی اكبر پور فرزند برارجان كد نامزد 1257
15 - آقای  اویس  اكبرپورگروی  فرزند احمد كد نامزد 1258
16 - آقای  حسین  اكبری تالارپشتی  فرزند اکبر  كد نامزد 1259
17 - آقای  سعید  اكبری شهمیرزادی  فرزند ضیاء الدین كد نامزد 1262
18 - آقای  محمد  امری  فرزند افلاطون كد نامزد 1265
19 - آقای  اسفندیار  اولادزاد عباس آبادی  فرزند رحمن كد نامزد 1267
20 - آقای  مصطفی  بابائی مشهور به دبیر بابایی و استاد بابایی فرزند غلامرضا كد نامزد 1268
21 - آقای  محسن  بابائی رگنی  فرزند محمدصادق كد نامزد 1269
22 - آقای  محمدرضا  بابائی كفشگركلائی  فرزند همت كد نامزد 1271
23 - آقای  هرمز  باقری  فرزند صفدر كد نامزد 1274
24 - خانم  آزاده  برزگرشلیمكی  فرزند فرج اله كد نامزد 1276
25 - آقای  سعید  برزگركوچكسرائی  فرزند محمد كد نامزد 1278
26 - خانم  سیده فاطمه  پایمرد  فرزند سیدرضا كد نامزد 1281
27 - آقای  شكراله  پرارین  فرزند بابا كد نامزد 1284
28 - آقای  فرشاد  پورداد  فرزند شعبانعلی كد نامزد 1285
29 - آقای  فرامرز  تقوی  فرزند مرتضی كد نامزد 1286
30 - خانم  سمیه  جمشیدی قادیكلائی  فرزند عباس كد نامزد 1291
31 - آقای  محمدرضا  حزنیان مشهور به محمد رضا هزینیان فرزند اصغر كد نامزد 1292
32 - آقای  داریوش  حسن پورگل افشانی  فرزند اصغر  كد نامزد 1294
33 - آقای  سیدهاشم  حسینی دوكی  فرزند سیدعلی كد نامزد 1298
34 - آقای  مهدی  حیدری  فرزند عبدالرضا كد نامزد 1415
35 - آقای  منوچهر  حیدری قادیكلائی مشهور به دبیر حیدری فرزند خانعلی كد نامزد 1416
36 - آقای  رضا  خانی كوچكسرائی  فرزند رمضان كد نامزد 1417
37 - آقای  ایرج  خاوری نژاد مشهور به خاوری و خاوری نژاد كوچكسرائی فرزند كریم كد نامزد 1418
38 - خانم  زینب  خناری  فرزند محمدرضا كد نامزد 1421
39 - خانم  نوابه  درویش متولی  فرزند نادر كد نامزد 1427
40 - آقای  مهدی  درویشی نیا مشهور به مهدی درویشی فرزند بهرامعلی كد نامزد 1428
41 - آقای  نصراله  دریابیگی مشهور به دریا فرزند مسلم  كد نامزد 1429
42 - آقای  حسن  ذبیح پوردرازكلائی  فرزند حسین كد نامزد 1452
43 - آقای  عباس  رحیمی  فرزند رمضان كد نامزد 1454
44 - آقای  علی  رحیمی مشهور به حاج آقا رحیمی - شیخ رحیمی فرزند شعبانعلی كد نامزد 1456
45 - آقای  نورالدین  رحیمی  فرزند ملك ثابت كد نامزد 1457
46 - آقای  مهدی  رحیمی درازكلا  فرزند قدرت كد نامزد 1459
47 - آقای  علیرضا  رستمی قادی  فرزند آقا برار كد نامزد 1461
48 - خانم  نادیا  رضائیان  فرزند رضا كد نامزد 1464
49 - آقای  رضا  رضائی سوخت آبندانی  فرزند حسین كد نامزد 1465
50 - آقای  فضل اله  روحانی زاده قادیكلائی  فرزند مفید كد نامزد 1468
51 - آقای  حسین  زاهدی خطیر  فرزند ولی اله كد نامزد 1474
52 - آقای  فرهاد  زمانی  فرزند سبزعلی كد نامزد 1475
53 - آقای  رحمت  زمانی نژاد  فرزند محمدقلی كد نامزد 1476
54 - آقای  سیدمحمد  سادات نیا  فرزند میر اعظم كد نامزد 1478
55 - خانم  هزینه  سبزی قاسم خیلی  فرزند باباجان كد نامزد 1481
56 - خانم  رقیه  سعیدی نژاد مشهور به مرجان فرزند یزدان كد نامزد 1484
57 - آقای  مهدی  سلیمی  فرزند ابراهیم كد نامزد 1485
58 - آقای  ناصر  سیفی  فرزند محمد كد نامزد 1486
59 - آقای  سعید  سیفی شوركائی  فرزند نعمت كد نامزد 1489
60 - آقای  سیدمحمود  سینائی  فرزند سیدحسن كد نامزد 1491
61 - آقای  مرتضی  شجاعی قادیكلائی  فرزند هرمز كد نامزد 1492
62 - آقای  محمدعلی  شریعتی فر مشهور به شریعتی فرزند نصیر كد نامزد 1495
63 - آقای  سعید  شعبانی دیزآبادی  فرزند محمد كد نامزد 1496
64 - آقای  میثم  شمسی تلوكی  فرزند محمود كد نامزد 1498
65 - خانم  پروانه  شهابی مقدم مشهور به خانم قربانیان فرزند جهانگیر كد نامزد 1512
66 - آقای  مهدی  شیرخداجویباری  فرزند عسگر كد نامزد 1516
67 - آقای  محمدعلی  صالح زاده مشهور به علی  فرزند حسن كد نامزد 1519
68 - آقای  غلامعلی  صالحی دلاور  فرزند رجبعلی كد نامزد 1521
69 - آقای  قاسم  صالحی صمدی مشهور به حاج قاسم فرزند منوچهر كد نامزد 1524
70 - خانم  ام البنین  صفری  فرزند اصغر كد نامزد 1526
71 - آقای  علی  طالبی قادی كلائی  فرزند یارعلی كد نامزد 1527
72 - آقای  بهنام  طیبی  فرزند علیرضا كد نامزد 1528
73 - آقای  امید  طیبی درازكلا  فرزند حسین كد نامزد 1529
74 - آقای  علی اشرف  عباس زاده ملك  فرزند محمدقلی كد نامزد 1541
75 - آقای  علی  علی نژادالمشیری  فرزند رحمت  كد نامزد 1548
76 - آقای  روح الله  علی نژادپائین كولائی  فرزند عبد العلی كد نامزد 1549
77 - آقای  محسن  عنایتی قادیكلائی  فرزند رحمت كد نامزد 1565
78 - آقای  عباس  عیسی ئی  فرزند امان اله كد نامزد 1567
79 - آقای  محمد  عینعلی  فرزند گل محمد كد نامزد 1568
80 - آقای  علی  غفوری مشهور به عیوضی فرزند تیمور كد نامزد 1569
81 - آقای  نبی اله  فاضلی  فرزند رستم كد نامزد 1572
82 - آقای  غلام رضا  فتحی تالارپشتی  فرزند اسحق كد نامزد 1576
83 - آقای  فریبرز  فتحی كارمزدی  فرزند جمشید كد نامزد 1578
84 - آقای  اسماعیل  فدائی  فرزند رمضان كد نامزد 1579
85 - آقای  نصرت اله  فرجپور  فرزند حسنعلی كد نامزد 1581
86 - آقای  علی محمد  قاسم نژادبرنجستانكی مشهور به علی فرزند باب اله كد نامزد 1594
87 - آقای  مهدی  قاسمی مشهور به مهندس قاسمی فرزند حسین جان كد نامزد 1596
88 - آقای  ابراهیم  قدمی مشهور به مهندس قدمی-حاجی قدمی فرزند ناصر كد نامزد 1597
89 - آقای  مهرداد  قربانیان مشهور به مهندس قربانیان فرزند یوسف كد نامزد 1598
90 - آقای  فرامرز  قلی پوربابلی  فرزند محمدابراهیم كد نامزد 1614
91 - آقای  علیرضا  قنبرپورشیاده  فرزند قدرت اله كد نامزد 1617
92 - آقای  سبحان اله  قنبری شوركائی  فرزند یارعلی كد نامزد 1618
93 - خانم  محبوبه  كارشناس نجف آبادی  فرزند علی اصغر كد نامزد 1621
94 - آقای  علی اصغر  كیه بادرودی نژاد مشهور به دبیر بادرودی فرزند گل عمو كد نامزد 1627
95 - آقای  امید  گرائلی  فرزند یاور كد نامزد 1628
96 - آقای  محمدنصیر  متانی بورخیلی  فرزند اردشیر كد نامزد 1641
97 - آقای  مهران  مجدآرا  فرزند قلی كد نامزد 1642
98 - آقای  قربان  مرادی قادی مشهور به مهندس مرادی فرزند رمضان كد نامزد 1647
99 - آقای  شیداله  مهدوی  فرزند مهدی كد نامزد 1651
100 - خانم  افسانه  مهدیان كرانی  فرزند شعبان كد نامزد 1652
101 - آقای  سعید  مهدی پور  فرزند علیرضا كد نامزد 1654
102 - آقای  سعید  میرزائی كوتنائی  فرزند علیرضا كد نامزد 1656
103 - آقای  غلامرضا  نجفدری  فرزند عبداله كد نامزد 1657
104 - آقای  جمشید  نجفی  فرزند علی كد نامزد 1658
105 - آقای  حسنعلی  نوذری  فرزند تقی كد نامزد 1672
106 - آقای  حسین  نوروزی كوچكسرائی  فرزند حسن كد نامزد 1674
107 - آقای  علی  نوری نژاد  فرزند موسی كد نامزد 1676
108 - آقای  نادعلی  نیازی اوریمی  فرزند علی كد نامزد 1678
109 - آقای  امیرهوشنگ  وهابی خنكدار  فرزند عباسعلی كد نامزد 1681
110 - آقای  سیدمصطفی  هاشمی عباسی  فرزند سیدعباس كد نامزد 1682
111 - آقای  علی  یحیی پور  فرزند محمد باقر كد نامزد 1684
112 - آقای  محمد  یعقوبی كوچكسرائی مشهور به مهدی  فرزند رمضان كد نامزد 1685
113 - آقای  امید  یوسفی  فرزند ابراهیم كد نامزد 1686


قابل ذکر است: تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 11 نفر است.

 لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انتخابات - شوراها - قائمشهر - -

نظر شما در مورد : اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها