مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3128 -تاریخ انتشار : شنبه 07 اردیبهشت 1392 -ساعت : 13:46

چاپ به اشتراگ گذاشتن

هیأت اجرائی و وظایف آن

مازند شورا: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها و رسیدگی به شكایت آنها مهمترین وظیفه هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستاست.

مازند شورا: همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش ‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان، هیات اجرایی تشكیل می‌شود.

هیأتهای اجرائی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود بوده و موظف هستند به منظور احراز شرایط داوطلبان درباره هر یك از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید. این مراجع مهم موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت یك هفته به صورت محرمانه به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌ نتیجه را اعلام نمایند.

نظر هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نكند، نظر هیأت اجرائی ملاك عمل خواهدبود.

البته هیأتهای اجرائی مكلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌ با رأی اكثریت اعضاء هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی كه انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید.

تشكیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر كه صلاحیت آنان در هیأت اجرائی رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار ‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شكایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

شاكیان می‌توانند شكایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله‌شكایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.

هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 ‌روز از تاریخ دریافت شكایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراء است.

فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است ظرف سه روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند./ جام جملینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انتخابات - شوراها - شورای شهر - هیئت اجرایی - هیأت اجرائی - -

نظر شما در مورد : هیأت اجرائی و وظایف آن

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها